Konkurs na nazwę dwóch Krasnali

Konkurs na nazwę dwóch Krasnali
image_pdfimage_print

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ogłasza konkurs na nazwę dwóch Krasnali, które staną przed budynkiem NOT przy ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu.
W trakcie XLIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które odbyło się 3 marca 2018 roku, delegaci zaproponowali, aby Oddział Wrocławski SEP zaznaczył swoją obecność we Wrocławiu przez postawienie Krasnala przed budynkiem NOT, w którym siedzibę ma Oddział. Zespół odpowiedzialny za realizację tego zadania podjął decyzję, że nowopowstałą rzeźbę będą tworzyć dwa Krasnale współpracujące ze sobą. Projekt Krasnali, zlecony firmie zewnętrznej, przedstawiono poniżej [plik prześlę]. Na jednym z Posiedzeń Zarządu SEP zaproponowano, aby nazwa Krasnala została ustalona w drodze konkursu, w którym udział może wziąć każdy chętny.
Propozycje nazwy krasnala SEP można zgłaszać do 10 lutego 2019 r. na stronie internetowej Oddziału Wrocławskiego SEP – e-mail: sep.wroc@post.pl

Otrzymane propozycje zostaną przedstawione na Posiedzeniu Zarządu i poddane głosowaniu.
Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP wyłoni laureatów najciekawszych propozycji nazw Krasnali. Będą oni zaproszeni na oficjalne odsłonięcie rzeźby