Konferencja Postępy w Elektrotechnologii – Jamrozowa Polana 23-25 września 2015 rok.

Konferencja Postępy w Elektrotechnologii – Jamrozowa Polana 23-25 września 2015 rok.
image_pdfimage_print

Kolejna, VIII Konferencja Postępy w Elektrotechnologii została zorganizowana przy znaczącym udziale przedstawicieli (Ryszard Kordas) Oddziału we Wrocławiu SEP oraz Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP – Przewodniczący PKME profesor Andrzej Sikora). W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób z różnych regionów akademickich kraju. Byli obecni naukowcy ze Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Warszawy, Katowic, Białegostoku i Wrocławia. Jedną z sesji konferencji prowadził dr Ryszard Kordas. W trakcie konferencji został przeprowadzony konkurs na najlepszą prezentację, przedstawiającą dorobek naukowy, młodych naukowców, nieprzekraczających 35 roku życia. Konkurs sponsorował finansowo Oddział we Wrocławiu SEP. Oceniono 15 prezentacji. Komisja Konkursowa w składzie profesorowie: Hanna Mościcka–Grzesiak – Poznań, Ryszard Kacprzyk – Wrocław, Jan Subocz – Szczecin, Andrzej Sikora – PKME SEP oraz dr Ryszard Kordas – Oddział we Wrocławiu SEP, który przewodniczył Komisji, przyznała 5 nagród (dyplomy i wyróżnienia pieniężne) oraz dwa wyróżnienia (dyplomy i wyróżnienia pieniężne).

Nagrody otrzymali: nagroda I stopnia – Daniel Gajda – Wrocław, nagroda II stopnia – Radosław Szklarek – Katowice, trzy równorzędne nagrody trzeciego III – Marcin Lewandowski – Wrocław, Mariusz Ozimek – Wrocław, Piotr Przybyłek – Poznań.

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali: Robert Miotk – Gdańsk i Marcin Lebioda – Łódź.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Oddziału we Wrocławiu SEP, wiceprezesowie Krzysztof Nowicki i Jan Pytlarz. Na podsumowaniu konferencji zabrał głos Krzysztof Nowicki, który podkreślił liczny udział młodych naukowców i wysoki poziom prezentacji. Zachęcił do współpracy w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wystąpienie Krzysztofa Nowickiego spotkało się dużym uznaniem. Kilku uczestników konferencji wyraziło chęć wstąpienia do SEP-u.

Opracował

Ryszard Kordas