100. rocznica urodzin śp. Profesora Jana Trojaka

100. rocznica urodzin śp. Profesora Jana Trojaka
image_pdfimage_print

W dniu 4 listopada 2013 r. Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Instytutem Energoelektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej zorganizowali uroczystość upamiętniającą 100. rocznicę urodzin Profesora Jana Trojaka, wybitnego naukowca Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz byłego Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP.

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich składa serdeczne podziękowanie Komitetowi Honorowemu w osobach:

prof. Andrzej Wiszniewski – przewodniczący

prof. Jerzy Barglik

prof. Waldemar Rebizant

prof. Jan Iżykowski

prof. Bohdan Synal

prof. Eugeniusz Rosołowski

prof. Ignacy Dudzikowski

inż. Krzysztof Nowicki

prof. Jan Pytel

dr inż. Sylwia Wróblewska

mgr Barbara Trojak

oraz  Komitetowi Organizacyjnemu w osobach:

dr inż. Zbigniew Lubczyński – przewodniczący

mgr inż. Tadeusz Olichwer

dr inż. Zenon Okraszewski

mgr inż. Jan Pytlarz

mgr inż. Stefan Bugaj

za przygotowanie, organizację i uczestnictwo w dniu 4 listopada 2013r. w obchodach 100 rocznicy urodzin Śp. Prof. Jana Trojaka – Członka Honorowego SEP i byłego Prezesa Oddziału Wrocławskiego.

Za Zarząd Oddziału

Prezes

Oddziału Wrocławskiego SEP

Patronat nad uroczystością objął J.M. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Rektor Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy grobie Profesora.
Uroczysta sesja poświęcona pamięci Profesora odbyła się w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystość wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Uczestniczyło w niej około 120 osób z kraju i zagranicy, w tym córka Profesora mgr Barbara Trojak oraz wielu przyjaciół i uczniów śp. Prof. Jana Trojaka.

Sylwetkę Profesora przedstawili koledzy:

  • prof. Bohdan Synal w referacie „Prof. Jan Trojak – nauczyciel akademicki, wychowawca kadr inżynierskich i naukowych, organizator nauki”
  • dr inż. Zbigniew Lubczyński w referacie – „Kolega Profesor Jan Trojak – działacz i członek honorowy SEP”
  • prof. Andrzej Wiszniewski „Profesor Jan Trojak – wspomnienie o naszym Mistrzu i Przyjacielu”.

Podczas wypowiedzi gości z sali, wszyscy bardzo mile wspominali spotkania i współpracę z śp. PROFESOREM JANEM TROJAKIEM.

Msze św. w intencji śp. Profesora Jana Trojaka w kościele św. Wawrzyńca zostały odprawiane w następujących terminach:

  • 19.11.2013 r. – godz. 18.00
  • 20.11.2013 r. – godz.   6.30
  • 26.11.2013 r. – godz. 18.00
  • 15.12.2013 r. – godz. 18.00