Konferencja naukowo-techniczna EPNet 2016

Konferencja naukowo-techniczna EPNet 2016
image_pdfimage_print

Chcemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji Electrical Power Networks – EPNet 2016. EPNet 2016 to doskonała okazja do spotkania się naukowców, praktyków i specjalistów, a także doktorantów i studentów, zainteresowanych rozwojem sieci elektroenergetycznych w Polsce i Europie. Konferencja ta nawiązuje bezpośrednio do wieloletniej tradycji konferencji z cyklu Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce – SIECI, której ostatnia edycja miała miejsce w 2012 roku.

W zamierzeniach organizatorów konferencja ma stanowić forum wymiany doświadczeń między inżynierami zajmującymi się eksploatacją sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakładach energetycznych i przemysłowych oraz kadrą naukową uczelni wyższych, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie projektowania, eksploatacji, analizy pracy sieci elektroenergetycznych, diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, rejestracji i analizy zjawisk występujących w sieciach, a także wszystkich innych aspektów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznych.

Do udziału w konferencji chcemy zaprosić szczególnie ludzi młodych, studentów i doktorantów. Konferencja będzie dla nich stanowić dobrą sposobność do dyskusji ze starszymi kolegami-praktykami na temat zagadnień i problemów, znanych im najczęściej tylko z teorii, ze skryptów oraz zajęć uniwersyteckich. Dla nich też przygotowaliśmy preferencyjne warunki uczestnictwa w naszej imprezie.

Spośród referatów zaprezentowanych podczas konferencji Komitet Naukowy wybierze najlepsze z nich i skieruje je do wydrukowania w wybranych krajowych czasopismach z listy czasopism punktowanych MNiSzW.

Konferencje z cyklu „EPNet/SIECI” już na stałe wpisały się w kalendarz konferencji i mają ugruntowaną pozycję w gronie pracowników nauki, projektantów, producentów, służb eksploatacyjnych zakładów przemysłowych. Mamy nadzieję, że tegoroczna odsłona konferencji „EPNet 2016” będzie dobrym sposobem na dalsze zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem. Liczymy, że zdecydujecie się Państwo przyjechać do Szklarskiej Poręby pomiędzy 19-21 września 2016 i wziąć udział w naszej konferencji. Wierzymy, że spędzenie trzech dni w stolicy Karkonoszy będzie dla Państwa czasem udanym.