1

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP

Jak co roku odbyło się kolejne cykliczne wyjazdowe posiedzenie Zarządu, Członków Honorowych, Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Kolegiów Sekcji, Przewodniczących Komisji, Przewodniczących Rad Ośrodków oraz Kierowników Agend Gospodarczych Oddziału.

Tym razem w dniach 19-21 października 2018 roku byliśmy gośćmi na Zamku Książ.

Nasz pierwszy dzień rozpoczęliśmy zwiedzaniem nowo otwartych podziemnych korytarzy udostępnionych zwiedzającym kilka dni wcześniej. Korytarze (zdjęcie 1, 2 ) zostały zbudowane pod koniec drugiej wojny światowej lecz do dzisiaj naukowcy spierają się co do ich przeznaczenia.

Korytarze są na tyle duże, że mogły w nich się poruszać parowozy kolejowe!(zdjęcie 3). Oczywiście zawalone części korytarzy i brak dokumentów z czasów ich budowy pozwalają tzw. „badaczom historii” wysuwać najprzedziwniejsze teorie związane z przeznaczeniem tej budowli (zdjęcie 4).

Dopełnieniem naszego wieczoru było nocne zwiedzanie Zamku Książ, połączone z opowieściami przewodnika o jego przeszłości i czasach świetności (zdjęcie 5, 6).

W dniu następnym odbyło się nasze wyjazdowe posiedzenie robocze w pełnym składzie.

Prezes SEP kol. Andrzej Hachoł otworzył i przewodniczył posiedzeniu na którym:

–        uczczono chwilą ciszy członków naszego Oddziału sep, którzy odeszli z ostatnim czasie,

–        wręczono dyplomy i nagrody uczestnikom Konkursu Kół za rok 2017 (zdjęcie 7, 8).

Prezes Oddziału SEP przypomniał o działaniach mających na celu postawienie naszego krasnala przed budynkiem NOT i poinformował o ogłoszeniu konkursu na nazwę krasnala SEP.

Prezes SEP kol. Andrzej Hachoł poinformował zebranych, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku w zabytkowej auli Ratusza Miasta Wrocław odbyła się Gala Finałowa ogólnopolskiego konkursu „Elektryzująca Pasja” organizowanego przez firmę ELEKTROTIM S.A. W tym roku do konkursu została zgłoszona rekordowa liczba 118 prac z 27 szkół reprezentujących 20 miast z całej Polski w sumie ok. 200 uczestników (zdjęcie 9).

Prezes Oddziału SEP przedstawił i omówił kalendarium pracy Zarządu oddziału.

Następnie przedstawiono informację o dwóch wycieczkach długoterminowych zorganizowanych w czasie wakacji 2018. Kierunkami wycieczek były:

o    Białoruś – wycieczka zorganizowana przez Koło nr 16 (zdjęcie 10 i 11),

o    Rumunia, Mołdawia i Ukraina – zorganizowana przez Oddział Wrocławski SEP.

Jak co roku w maju odbyło się kolejne, XXIV, Sympozjum Naukowo-Techniczne SEMAG 2018 nt. „Automatyka i Elektroenergetyka w Przemyśle Wydobywczym”. Sympozjum odbyło się w Mysłakowicach k/ Jeleniej Góry, uczestniczyło ponad 80 osób(zdjęcie 12).

Prezes Oddziału SEP kol. Andrzej Hachoł poinformował, że podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej rozpoczęła się pierwsza edycja stypendium Prezesa O/Wrocławskiego SEP. W uznaniu dla szczególnych osiągnięć w działalności stowarzyszeniowej oraz na rzecz akademickiego środowiska SEP we Wrocławiu pierwszymi stypendystami naszego Oddziału zostali: Kacper Ostrowski oraz Daniel Lewandowski. Stypendium Prezesa Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Stypendium przyznano na okres 5 miesięcy, od 01 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku (zdjęcie 13).

Kol Wprowadzenie – Zenon Okraszewski przedstawił Informacje o stanie przygotowań do NWZO z ok. 100 lecia SEP, które zaplanowano na 11.05.2019 r.

Kol. Grażyna Hachoł przedstawiła informację o konieczności przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla członków Zarządu Oddziału i Komisji Kwalifikacyjnych w związku z wprowadzeniem RODO (zdjęcie 14).