1

VII Dyskusyjne Forum Kobiet SEP  2024

Z Oddziału Wrocławskiego SEP w dniach 19-20.04.2024 koleżanki Edyta Zahajkiewicz i Joanna Osemlak uczestniczyły w  VII Dyskusyjnym Forum Kobiet SEP  w Piotrkowie Trybunalskim. W spotkaniu udział wzięło 56 kobiet z 10 Oddziałów SEP z całej Polski. Konferencję otworzył Prezes Oddziału Piotrkowskiego   kol.  Marek Młynarczyk.  Następnie głos zabrał Prezes SEP Sławomir Cieślik.  Panowie przywitali uczestniczki i oddali im głos.

Jednym ze sponsorów wydarzenia była firma Eko-Wiatr BIS. Przedstawicielka ciekawie zaprezentowała swoją działalność. W programie wysłuchano ciekawe referaty  związane z tematem forum  tj.  „Aktywność kobiet w kierunku zainteresowania młodzieży zawodami elektryka, energetyka”.

Po obiedzie nastąpiła część dyskusyjna. Na koniec podjęto Uchwałę w sprawie określenia miejsca gdzie odbędzie się VIII Forum w następnym roku.  Będą to Gliwice.

Spotkanie było bardzo dobrą okazją do wymiany informacji o pracy i działalności Pań w poszczególnych Oddziałach SEP i nawiązania znajomości.