1

Usługi techniczne

 

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP Oddziału Wrocławskiego jest samodzielnie działającą strukturą zintegrowaną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Nasi rzeczoznawcy i specjaliści świadczą między innymi następujące rodzaje usług:

 • wykonują ekspertyzy i opinie techniczne dot. wszelkich zagadnień związanych z prądem elektrycznym,
 • opracowują instrukcje eksploatacji dla urządzeń elektrycznych i energetycznych,
 • oceniają prawidłowość wykonania projektów instalacji elektrycznych,
 • wykonują badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych,
 • przegotowują wyceny urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • wykonują pomiary natężenia oświetlenia światłem elektrycznym i naturalnym,
 • wykonują badania okresowe instalacji odgromowych obiektów budowlanych,
 • wykonują badania termowizyjne w energetyce i budownictwie,
 • opracowują procedury badań stanów termicznych urządzeń elektrycznych,
 • wykonują projekty techniczne, technologiczne, normalizacyjne i organizacyjne, pełnią nadzory inwestorskie i autorskie,
 • opracowują instrukcje budowy urządzeń elektrycznych, opracowują instrukcje budowy urządzeń elektrycznych, pełnią nadzory inwestorskie i autorskie,
 • opracowują instrukcje budowy urządzeń elektrycznych,
 • wykonują badania techniczne wyrobów, urządzeń oraz przeprowadzają badania eksploatacyjne,
 • zajmują się zagadnieniami dot. automatyki zabezpieczeń (EAZ)kosw