mgr inż. Edward Ziaja

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Pracownik naukowy na stanowisku asystenta i starszego asystenta w Instytucie Układów Elektromaszynowych PWr.  Specjalisty w Dziale Projektowania Układów Automatyki w IASE sp. z o.o., Prezesa Zarządu w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. we Wrocławiu, Przewodniczę Sekcji Automatyki i Pomiarów przy Oddziale Wrocławskim SEP. Przewodniczący Centralnej Sekcji Automatyki i Pomiarów SEP.
Wyjazdowe posiedzenie Zarządu 18-19 pażdziernika 2014

W dniach 18-19 października 2014 odbyło się Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia  Elektryków Polskich z udziałem Członków Honorowych SEP, Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Kolegiów Sekcji, Przewodniczących Komisji i Kierowników Agend gospodarczych Oddziału.
Posiedzenie prezydium Z.O. ( godz. 16,00) (6.10.2014)

- Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Informacje o przygotowaniach do obchodów 110. roczn. urodz.R.Kurdziela .

- Przygotowanie posiedzenia wyjazdowego Zarządu Oddziału,

- Stałe punkty posiedzenia.
Posiedzenie Zarządu Oddziału ( godz. 16,30) (22.09.2014)

Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,
- Ocena okresu wakacyjnego,
- Omówienie wyników finansowych za I półrocze,
- Przyjęcie terminarza posiedzeń na II półrocze,
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu świadczeń socjalnych,
- Stałe punkty posiedzenia
Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu (Kliczków)

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Prezes i Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP uprzejmie zapraszają Szanowną Koleżankę / Szanownego Kolegę na wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem Członków Honorowych SEP, Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Kolegiów Sekcji, Przewodniczących Komisji i Kierowników Agend gospodarczych Oddziału, które odbędzie się w dniach 18-19 października 2014 r. w Zamku Kliczków.

 

Dodatkowe informacje organizacyjne będą podawane na bieżąco.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Sekretarz
Oddziału Wrocławskiego SEP
(-) Jan Rudy