1

Uroczyste posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP

 

W dniu 11 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP, które przybrało uroczysty charakter z uwagi na udział jubilatów Oddziału:

Kol. Zbigniew Lubczyński obchodził JUBILEUSZ 80 – urodzin a Kol. Jan Rudy 75 – urodziny.

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Kol. Andrzej Hachoł wręczył Szanownym Jubilatom Kol. Zbigniewowi Lubczyńskiemu – Członkowi Honorowemu SEP i Kol. Janowi Rudemu – Zasłużonemu Seniorowi SEP listy gratulacyjne , kwiaty oraz upominki.

Zebrani dołączyli się do życzeń.

Jubilaci podzielili się wspomnieniami jakie ich łączą z SEP – em oraz podziękowali za pamięć i serdeczną atmosferę.