image_pdfimage_print
sejm

XV Konferencja Okrągłego Stołu

W dniu 14 maja 2014 roku, trójka członków Akademickiego Koła SEP w składzie Jan Pytlarz, Jarosław  Krysiak i Dawid Wolski brali udział w XV Konferencji Okrągłego Stołu„POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” pod hasłem „Internetowa Polonia a nowe narzędzia edukacji i promocji kultury narodowej na bazie szerokopasmowego dostępu do Internetu”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

(-) Piotr Nowak

poznan

Expopower / Greenpower 13-15.05.2014 (Poznań)

W dniu 13.05.2014 Delegaci Akademickiego Koła SEP w składzie Piotr Nowak, Jan Pytlarz, Agata Piesiewicz i Adam Opłatowski uczestniczyli w ww. targach które odbywały się terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pod czas zwiedzania studenci spotkali delegację ze Szczecina w licznej bo 15 osobowej grupie studentów a tak że grupę z Łodzi. Po za samym zwiedzaniem jak i dyskusjami z wystawcami , delegaci uczestniczyli w kilku seminariach dotyczących głównie energii odnawialnej a tak ,że w szkoleniach, organizatorzy przygotowali ich tak wiele ,że studenci żałowali ,że nie mogli w nich wszystkich uczestnicz i poszerzać swojej wiedzy. Należy wspomnieć również ,że wystawcy nie byli tylko z Polski ale też z Niemiec, Belgi a także ,z Chin i Tailandi. Fakt ten spowodował ,że delegaci chcąc się dowiedzieć się o produktach owych wystawców musieli posługiwać się językiem angielskim technicznym, co miało pozytywny aspekt ,gdyż studenci mogli sprawdzić swoją znajomość języka technicznego który jest im potrzebny do przyszłej pracy po studiach. Delegaci godnie reprezentowali i promowali Oddział Wrocławski SEP jak i Politechnikę Wrocławską. Podsumowując cała czwórka pozytywnie wspomina pobyt na targach i cieszy się ,że mogła poszerzyć swoją wiedzę jak i poznać wiele nowych i ciekawych rozwiązań w elektryce i energetyce, nie wspominając już o zdobytych kontaktach.

(-) Piotr Nowak

FM

II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie 4 – 5 kwietnia 2014 r

Właśnie zakończone II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie odbyło się w dniach 4-5 kwietnia br., pod hasłem : „Jaka wizja, kierunki i formy działania młodzieży w Stowarzyszeniu?”

Tematem tegorocznego Forum Młodzieży SEP organizowanego przez Oddział szczeciński było określenie roli, jaką odgrywać ma młodzież w działaniach Stowarzyszenia oraz korzyści i możliwości, które daje aktywna działalność akademickich kół w jego ramach. Pierwszy dzień rozpoczął się posiedzeniem CKMiS SEP, którego zadaniem było podsumowanie działalności Komisji w latach 2010- 2014, zaplanowanie działań na kolejną kadencję zarządu oraz włączenie członków w przygotowanie nadchodzącego II Kongresu Elektryki Polskiej. Następnie Przewodniczący CKMiS SEP Piotr Szymczak oraz Przewodniczący SRK SEP Krzysztof Kalusiński powitali wszystkich gości, otwierając część wprowadzającą. Pierwszą część rozpoczęły wykłady Piotra Araka- koordynatora projektu raportu „Młodzi 2011” oraz dr Marcina Sińczucha- socjologa, adiunkta z Uniwersytetu Warszawskiego. Występujący poruszyli takie tematy jak potrzeby istnienia grup młodzieżowych z punktu widzenia socjologii czy sytuacja materialna i społeczna młodzieży na przestrzeni wieków oraz próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak rozwiązać odwieczny problem, którym jest konflikt pokoleniowy, razem ze swoimi skutkami. Po wspólnym zdjęciu wszystkich uczestników Forum zgromadzeni w sali mogli wysłuchać debaty dotykającej tematu młodzieży oraz jej roli w publicznej strefie życia. Do udziału w debacie zaproszono gości z różnych środowisk, między innymi prof. Kazimierza Wentę (US, Szczecin), prof. Macieja Ogorzałka (UJ, Kraków), prof. Jacka Wróbla (ZUT,Szczecin), Małgorzatę Zakrzewską (US, Szczecin), Ewę Karmolińską- Jagodzik (UAM, Poznań) czy wspomnianego wcześniej dr Marcina Sińczucha. Dyskutanci wygłaszali swoje zdanie na temat pracy z młodzieżą, dochodzili do tego, jak zmieniła się ona przez ostatnie lata, jakie są sposoby na zwiększenie aktywności młodych ludzi w sferze publicznej oraz próbowali ocenić wpływ rewolucji informatycznej oraz nagłego rozwoju mediów społecznościowych na zaangażowanie społeczności studenckiej w sprawy życia codziennego. Kolejny wykład dotyczył działalności młodzieży w stowarzyszeniach. Prof. dr hab. Kazimierz Wenta oraz prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek przedstawili wyniki badań społecznych dotyczących młodzieży SEP w ramach okręgu szczecińskiego oraz możliwości i korzyści, które niesie współpraca kół z IEEE, historię tej organizacji oraz perspektywy jej rozwoju. Pierwszą część zakończył wspólny obiad w Centrum Bankietowo- Konferencyjnym „Ambasador”. Część drugą rozpoczęli Jan Pytlarz oraz Paweł Cieślak panelem dyskusyjnym pod tytułem „Model działalności SRK SEP oraz rola jej liderów”. Dyskusja dotyczyła między innymi najbardziej efektywnych metod organizacji młodzieżowego koła SEP, sposobów na odkrywanie i kształcenie młodych liderów oraz najlepszego wykorzystania kreatywności członków koła. W czasie kolejnego panelu, prowadzonego przez Łukasza Turkowskiego, Marcina Rybickiego oraz Piotra Bzowskiego zgromadzeni szukali odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy Akademickich Kół SEP z Zarządem Głównym. Poruszone problemy dotyczyły między innymi atrakcyjności kół SEP dla studentów, wizji Stowarzyszenia na temat działalności studentów czy współpracy z Kołami Pracowniczymi. Pierwszy dzień zakończyło plenarne posiedzenie SRK SEP podsumowujące działalność Rady w mijającej kadencji oraz wspólna kolacja integracyjna w Irish Pub Dublin w Szczecinie. Drugiego dnia po śniadaniu miała miejsce projekcja filmów biograficznych o wybitnych polskich inżynierach- elektrykach, takich jak M. Doliwo- Dobrowolski czy Alfons Hoffmann oraz dyskusja na temat współczesnego modelu inżyniera. Po dyskusji nastąpił jeden z najważniejszych punktów Forum, czyli podsumowanie oraz listy postulatów na XXXVI WZD SEP oraz wniosków na II Kongres Elektryki Polskiej, obrazujących stanowisko młodzieży SEP w nadchodzących wydarzeniach. Forum zakończyły warsztaty Pawła Tkaczyka, w czasie których zebrani mogli usłyszeć o 10 rzeczach, najważniejszych dla budowania swojej marki jako dobrego pracownika oraz wywalczenia dobrego miejsca na rynku pracy. Zebranych oficjalnie pożegnał i podziękował za przybycie przewodniczący CKMiS SEP Piotr Szymczak razem z przewodniczącym SRK SEP Krzysztofem Kalusińskim, przewodniczącym KP FM SEP Jarosławem Krysiakiem oraz przewodniczącym KO FM SEP Michałem Wawrowiczem. Wszyscy przewodniczący wyrazili uznanie dla organizatorów i zebranych uczestników Forum oraz podziękowali zaproszonym gościom i ekspertom kończąc całe wydarzenie i zapowiadając nadchodzące, kolejne wydarzenia planowane przez SEP. Na pewno II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie zapadnie wszystkim w pamięć jako świetna okazja do nawiązania współpracy między oddziałami, doskonalenia się jako lider, nie tylko na poziomie koła akademickiego, oraz przygotowania na trudności, które mogą spotkać każde początkujące organizacje studenckie.

(-) Marcin Jeżewski

wzdo

XLI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wrocławskiego SEP

W dniu 1 marca 2014 r. w Sali kinowej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we Wrocławiu odbyło się XLI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W trakcie wyborów w 35 kołach wybrano 114 delegatów na WZDO. Ponadto 4 członków honorowych posiada mandat delegata z urzędu. Razem prawo do głosowania miało 118 delegatów.

W obradach udział wzięło 105 delegatów, co stanowi 89% frekwencji.

Do prowadzenia obrad WZDO wybrano kol. Zenona Okraszewskiego, który doskonale wywiązał się z obowiązków i sprawnie poprowadził obrady.

Zasłużonym działaczom wręczone zostały odznaczenia honorowe i medale.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego, WZDO udzieliło absolutorium Zarządowi za kadencję 2010-2014. Następnie przystąpiono do wyborów: Prezesa Oddziału, 15 członków Zarządu, 5 członków Komisji Rewizyjnej, 5 osobowego Sądu Koleżeńskiego oraz 10 delegatów na Walny Zjazd Delegatów SEP w Szczecinie, ponadto delegatem z urzędu jest wybrany Prezes Oddziału.

Zgodnie ze Statutem SEP wybory były tajne. Przeprowadzone zostały elektronicznie, każdy delegat otrzymał terminal do głosowania, co bardzo przyspieszyło czas oczekiwania na wyniki.
Prezesem Oddziału Wrocławskiego SEP na kadencję 2014 – 2018 został Kol. Andrzej Hachoł.

noworoczne2014

SPOTKANIE NOWOROCZNE

W dniu 10 stycznia 2014r. odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości.

W świątecznie przygotowanej sali konferencyjnej Hotelu Wrocław z działaczami Stowarzyszenia Elektryków Polskich spotkali się: przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocławia, dziekani oraz przedstawiciele Wydziałów i Instytutów o kierunku elektrycznym oraz elektroniki Politechniki Wrocławskiej, przedstawiciele członków wspierających i zaprzyjaźnionych firm.

Gości powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Krzysztof Nowicki i przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału w 2013 r.

W imieniu Prezesa SEP Prof. Jerzego Barglika, Członek Zarządu Głównego SEP Krzysztof Kolonko w towarzystwie Prezesa Oddziału Krzysztofa Nowickiego wręczył odznaczenia honorowe następującym koleżankom i kolegom:

  • Godność Zasłużonego Seniora: Longinie Kruczek, Januszowi Halawie, Stanisławowi Rogali
  • Złotą Odznaką Honorową SEP: Lidii Dudek, Zenonowi Bartyńskiemu, Krzysztofowi Zielińskiemu
  • Srebrną Odznakę Honorową SEP: Józefowi Lesieckiemu
  • Medal im. Michała Doliwo – Dobrowolskiego: Jarosławowi Krysiakowi, Janowi Pytlarzowi

Prezesowi Oddziału Krzysztofowi Nowickiemu, list z życzeniami Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy przekazała Dyrektor Generalna Urzędu Wojewódzkiego Pani Jolanta Krupowicz.

List gratulacyjny od Prezesa SEP Prof. Jerzego Barglika przekazał Członek Zarządu Głównego SEP Krzysztof Kolonko.

Spotkanie uświetnił występ solistki Teatru Muzycznego - Operetki Wrocławskiej Pani Moniki Gruszczyńskiej obdarzonej pięknym głosem sopranowym, akompaniował jej zespół TRIO. Pani Monika zaśpiewała przeboje z lat międzywojennych oraz kolędy.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.