1

Szkolenia termowizyjne

Informujemy, że z dniem 2 marca 2015r Stowarzyszenie Elektryków Polskich odział Wrocławski rozszerza swoją ofertę szkoleniową o nowy zakres tematyczny

„Szkolenia w zakresie kwalifikacji i certyfikacji personelu badań termowizyjnych”

Szczegółowe informacje na stronie w zakładce – OFERTA – lub w sekretariacie Oddziału

Szczegółowa tematyka szkoleń

Zasady i zakres zajęć warsztatowych

Zasady i zakres certyfikacji

Karta zgłoszeniowa