1

Sprawozdanie z Konferencji Generacja-Przesył-Wykorzystanie GPW 2018

Wrocław, 18.12.2018

 

Sprawozdanie z Konferencji Generacja-Przesył-Wykorzystanie GPW 2018

 

W dniach 7-9 grudnia w Pałacu w Morawie odbyła się V edycja Konferencji Naukowej Generacja-Przesył-Wykorzystanie GPW 2018. Organizatorami Konferencji byli młodzi działacze Oddziału Wrocławskiego SEP oraz pracownicy Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Patronat nad Konferencję objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

 

W piątek 7 grudnia uczestnicy Konferencji zwiedzili fabrykę mierników elektrycznych SONEL w Świdnicy, Kościół Pokoju w Świdnicy oraz Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Wieczorem o godzinie 17 rozpoczęła się Sesja Inauguracyjne, na której obecni byli Burmistrz Strzegomia mgr Zbigniew Suchyta, Dziekan Wydziału Elektrycznego PWr prof. Waldemar Rebizant, Dziekan Wydziału Techniczno-Informatycznego dr inż. Maciej Pawłowski oraz ks. dziekan Marek Babuśka .

 

Najbardziej intensywnym dniem była sobota, w trakcie której odbyły się 4 Sesje: Studencka, Anglojęzyczna, Doktorancka oraz Lokalna. Tematem przewodnim Konferencji była elektromobilność i związane z nią nadzieje i zagrożenia. Prelekcjom studentów, doktorantów i młodych pracowników przemysłu elektrotechnicznego przyglądali się Prezes Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Andrzej Hachoł oraz Prorektor PWr ds. Nauczenia prof. Andrzej Dziedzic. Zwieńczeniem dnia była uroczystość, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych prelegentów.

 

Z kolei w niedzielę odbyła się Msza Św. w intencji uczestników Konferencji GPW w Bazylice Mniejszej pw. św. App. Piotra i Pawła Strzegomiu.

 

Następna VI edycja Konferencji GPW, która odbyła się cyklicznie co roku od 2014 roku, będzie miała miejsce w dzielnicy uzdrowiskowej Cieplice w Jeleniej Górze w grudniu 2019 roku.

 

W Konferencji wzięło udział 26 prelegentów [w tym 3 uczestniczki z Ukrainy], 6 członków Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego, 5 przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej [prorektor, 2-óch Dziekanów i 2-óch Prodziekanów], Prezes Oddziału Wrocławskiej SEP, Burmistrz Strzegomia oraz lokalne media.

Wrocław, 18.12.2018

Program Konferencji Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2018

 

Piątek 07.12.2018

08.30-10.00 transport z Wrocławia [Politechnika Wrocławska] do Świdnicy

10.00-11.30 zwiedzanie fabryki mierników SONEL

11.45-12.30 zwiedzanie Kościoła Pokoju w Świdnicy

12.30-13.00 przejazd ze Świdnicy do Jaworzyny Śląskiej

13.00-13.45 obiad

14.00-15.00 zwiedzanie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

15.00-15.30 przejazd z Jaworzyny Śląskiej do Morawy

16.00-17.00 przerwa kawowa

17.00-18.50 Sesja Inauguracyjna

17.00-17.20 powitanie uczestników i gości

17.20-17.35 Paweł Balawender, „Miernik pojemności kondensatora na bazie mikrokontrolera”

17.35-17.50 Kateryna Osypenko, „Prediction and approximation of the primary energy flow”

17.50-18.05 Ks. Marek Babuśka i ks. Kamil Pawlik, „Optymalizacja zużycia mediów na przykładzie Parafii pw. Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu”

18.05-18.20 Krzysztof Kaszub, „Nieznana historia Strzegomia”

18.20-18.35 Ks. Paweł Meler, „Ewangelicy na Dolnym Śląsku”

18.35-18.55 wystąpienia sponsorów

19.00-22.00 uroczysta kolacja

Sobota 08.12.2018

08.30-09.30 śniadanie

09.45-10.00 Oficjalne otwarcie Konferencji GPW

10.00-11.30 Sesja Studencka

10.00-10.20 Mateusz Tomczyk, „Silnik indukcyjny dużej mocy o zwiększonej dobroci”

10.20-10.40 Łukasz Jasiński, „Analiza jakości energii elektrycznej w przemyśle hutniczym”

10.40-11.10 Kacper Bogacz i Michał Wesołowski, „Układy generowania napięcia w pojazdach hybrydowych”

11.10-11.30 Natalia Mendrecka, „Elektromobilność a system elektroenergetyczny”

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.20 Sesja Anglojęzyczna

12.00-12.20 Ks. dr Marek Kluwak, „Wpływ Kościoła Katolickiego na rozwój cywilizacji”

12.20-12.40 Laura Jasińska, „Possibilities of determining the liquid dielectric parameters by microwave technique usingceramic microfluidic modules”

12.40-13.00 Daria Batorowicz, „Regulacja napięcia w sieciach dystrybucyjnych z wykorzystaniem algorytmu genetycznego”

13.00-13.20 Barbara Czajkowska, „Low voltage power distribution in hazardous area case study”

13.30-14.30 obiad

14.30-16.10 Sesja Doktorancka

14.30-14.50 Tetiana Liabahova i Maryna Kyrychenko, „Analiza generatora asynchronicznego dwustronnego zasilania do elektrowni wiatrowej”

14.50-15.10 Szymon Bednarz, „Diagnostyka silników indukcyjnych”

15.10-15.30 Dominika Kaczorowska, „Przykłady zastosowań inteligencji obliczeniowej w elektrotechnice”

15.30-15.50 Michał Jasiński, „Aktualne wymagania stawiane jakości energii elektrycznej na podstawie przepisów prawnych w Polsce”

15.50-16.10 Elżbieta Jasińska, Marek Jasiński, Michał Jasiński, „Intensyfikacja możliwości wykorzystania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez realizację standardów Społecznej Odpowiedzialności Biznesowej”

16.10-16.40 przerwa kawowa

16.40-18.00 Sesja Lokalna

16.40-17.00 Ks. Grzegorz Basara, „Moralne aspekty wykorzystania źródeł energii”

17.00-17.20 Marek Marchewka, „Nowoczesne rozwiązania w projektowaniu instalacji nn”

17.20-17.40 Dk. Patryk Zarzeczny, „Obraz Boży w ludzkiej energii duchowej”

17.40-18.00 Krzysztof Detyna, „Jak zepsuć sobie kręgosłup”

18.00-18.45 posiedzenie Komitetu Naukowego

18.45-19.00 rozdanie nagród dla najlepszych prelegentów

19.00-24.00 kolacja koleżeńska

Niedziela 09.12.2018

09.00-10.00 śniadanie

11.00-11.15 przejazd z Morawy do Strzegomia

11.30-12.30 Msza Św. w intencji uczestników Konferencji GPW w Bazylice Mniejszej pw. Św. App. Piotra i Pawła Strzegomiu

12.30-13.30 zwiedzanie Strzegomia z przewodnikiem

13.30-13.45 przejazd ze Strzegomia do Morawy

14.00-15.00 obiad

15.00-16.30 powrót do Wrocławia