SPOTKANIE NOWOROCZNE ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO SEP

SPOTKANIE  NOWOROCZNE ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO SEP
image_pdfimage_print

Tradycyjnie jak co roku w dniu 9 stycznia 2015 odbyło się Spotkanie Noworoczne aktywnych działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości, tym razem w Hotelu Mercury.

Wojewodę Dolnośląskiego Tomasza Smolarza reprezentowała Dyrektor Generalna Pani Jolanta Krupowicz.
Ponadto na spotkanie przybyli:
Prezydent Miasta Wrocławia – Pan Rafał Dutkiewicz,
Posłanka na Sejm RP – Pani Aldona Młyńczak,
Dziekan Wydziału Elektrycznego – prof.dr hab.inż. Waldemar Rebizant,
Dziekan Wydziału Elektroniki – prof.dr hab.inż. Jan Zarzycki,
Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki – dr hab.inż. Marian Hotloś,
oraz liczne grono przedstawicieli nauki Politechniki Wrocławskiej
Dyrektorzy i prezesi branżowych przedsiębiorstw oraz członkowie wspierający z Dolnego Śląska,
Przewodniczący DOIIB – dr hab. inż. Eugeniusz Hotała,
Prezes WRF SNT NOT – mgr inż. Tadeusz Nawracaj,
Prezes SEP – Kol Piotr Szymczak,
Dziekan Rady Prezesów SEP, Prezes Oddziału Warszawskiego SEP – Kol. Miłosława Bożentowicz,
Prezesi ościennych Oddziałów, Członkowie Honorowi SEP, Przewodniczący Sekcji, Komisji, Prezesi i przedstawiciele wszystkich Kół Oddziału Wrocławskiego SEP.
Zebranych powitał Prezes Oddziału Andrzej Hachoł.
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli w 2014 r.
Krótkie sprawozdanie z działalności Oddziału w 2014 r. przedstawił Prezes Andrzej Hachoł, ilustrując je stosownymi slajdami.
Następnym punktem było uroczyste wręczenie odznaczeń i medali.
Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak w towarzystwie Prezesa Oddziału Wrocławskiego Andrzeja Hachoła oraz Dziekana Rady Prezesów SEP Miłosławy Bożentowicz wręczyli:
– Szafirową Odznakę Honorową SEP Kol. Janowi Zuzokowi,
– Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego – Kol. Witoldowi Mielcarkowi,
– Prezes Oddziału Warszawskiego SEP Miłosława Bożentowicz w towarzystwie Prezesa SEP Piotra Szymczaka i Prezesa Oddziału Wrocławskiego SE$P Andrzeja Hachoła wręczyli Medal im. Prof. Jana Nowackiego Kol. Janowi Zuzokowi
– Prezes Oddziału Wrocławskiego Andrzej Hachoł i Wiceprezes Krzysztof Nowicki w towarzystwie Prezesa SEP Piotra Szymczaka i Dziekana Rady Prezesów Miłosławy Bożentowicz wręczyli Medal im. Prof. Kazimierza Idaszewskiego Dziekanowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.
Prof. Waldemarowi Rebizantowi.
W następnej kolejności głos zabrali zaproszeni goście .
– Życzenia Noworoczne przekazał Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz.
– Dyrektor Generalna Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta Krupowicz odczytała list z życzeniami Wojewody Dolnośląskiego Tomasza Smolarza, który następnie przekazała Prezesowi Oddziału Wrocławskiego SEP.
– Ponadto życzenia złożyli
Posłanka na Sejm RP – Pani Aldona Młyńczak,
Prezes SEP Piotr Szymczak,
Dziekan Rady Prezesów – Prezes Oddziału Warszawskiego SEP – Miłosława Bożentowicz
oraz Dziekan Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Prof. Jan Zarzycki.
Bardzo ciekawy referat „ Nowatorska technologia wytwarzania energii z odpadów przetwarzanych za pomocą gorącej plazmy.” wygłosił mgr inż. Bogusław Seredyński.
Spotkanie uświetniał występ Zespołu VABANK.

(-) Jan Rudy
Sekretarz Oddziału Wrocławskiego SEP