1

Seminarium szkoleniowe nt. badań i pomiarów ochronnych urządzeń elektrycznych

Oddział Wrocławski wspólnie z DOIIB zorganizował dla członków SEP i członków Dolnośląskiej Izby, kolejne w bieżącym roku seminarium szkoleniowe nt. badań i pomiarów ochronnych urządzeń elektrycznych, techniki pomiaru oraz błędów popełnianych przy ich wykonywaniu.

W seminarium uczestniczyło około 90 osób.