1

SEMAG 2015

        Od ponad 20 lat, tradycyjnie, w ostatnim tygodniu maja odbywają się obrady Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG. Tematem wiodącym wszystkich dotychczasowych Sympozjów była szeroka rozumiana elektryka, głownie z punktu widzenia zastosowań w przemyśle wydobywczym. Specyfika tej gałęzi przemysłu stawia przed projektantami, konstruktorami i eksploatatorami bardzo wysokie wymagania. Odnosi się to także do urządzeń i aparatury elektrycznej pracujących w trudnych warunkach środowiskowych i geologicznych. Tegoroczne Sympozjum SEMAG-2015 zatytułowane „ Elektrotechnika i Automatyka w Przemyśle Wydobywczym” odbyło się w dniach 25-27 maja. Gospodarzem i miejscem obrad był Hotel-Restauracja „Chata za Wsią” w Mysłakowicach k. Jeleniej Góry. W obradach Sympozjum  uczestniczyło 112 osób reprezentujących ponad 40 przedsiębiorstw i ośrodków naukowych. W pięciu sesjach tematycznych wygłoszono 27 referatów. Podczas Sympozjum ekspozycje o charakterze reklamowym zaprezentowało 9 firm. Sponsorem Sympozjum była Spółka Akcyjna ELEKTROTIM z siedzibą we Wrocławiu. Obrady Sympozjum odbywały się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof.dr hab.inż Waldemara Rebizanta i Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP dr Inż. Andrzeja Hachoła. Należy podkreślić, że uczestnicy Sympozjum wysoko ocenili zarówno część merytoryczną jak i organizacyjną obrad z zapowiedzią przyjazdu na kolejny SEMAG w roku 2016.