1

Tematyka egzaminów

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego
dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Tematyka egzaminacyjna E1 E1

EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym

Tematyka egzaminacyjna  D1

DOZORU w zakresie elektroenergetycznym

Tematyka egzaminacyjna Ew E2

EKSPLOATACJI w zakresie cieplnym

Tematyka egzaminacyjna D2 D2

DOZORU w zakresie cieplnym

Tematyka egzaminacyjna E3 E3

EKSPLOATACJI w zakresie gazowym

Tematyka egzaminacyjna D3 D3

DOZORU w zakresie gazowym