1

Egzaminy kwalifikacje

Egzaminy kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji

 

KOMISJE KWALIFIKACYJNE powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Wrocławski przeprowadzają egzaminy potwierdzające posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji następujących grup: ELEKTROENERGETYCZNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH

 

Koszt egzaminu potwierdzającego posiadanie  kwalifikacji wynosi:

od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. –  424,20 zł od wniosku

od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. –  430,00 zł od wniosku

 

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

  1. Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i  Środowiska  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  (Dz. U. poz. 1362 z 1.07. 2022 r.)

 

Egzaminy z wolnego naboru odbywają się dwa razy w miesiącu:

  • każda 3 środa m-ca w zakresie grupy 1,
  • każda ostatnia sobota miesiąca w zakresie grupy 1, 2 i 3

 

Na życzenie, dla grupy liczącej ponad 10 osób,
egzamin może odbyć się u zlecającego w uzgodnionym terminie.

 

W powyższej działalności mamy bogate tradycje.
Popularne „uprawnienia SEP-owskie” nadajemy od początków naszej działalności.

Członkowie SEP korzystający z naszych usług,
otrzymują 20% zniżki w opłatach za szkolenie.