Egzaminy kwalifikacje

Egzaminy kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji

 

KOMISJE KWALIFIKACYJNE powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Wrocławski przeprowadzają egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji następujących grup: ELEKTROENERGETYCZNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH

 

Koszt egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wynosi - 301,00 zł.

 

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

  1. Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828)

 

Egzaminy z wolnego naboru odbywają się dwa razy w miesiącu:

  • każda 3 środa m-ca w zakresie grupy 1,
  • każda ostatnia sobota miesiąca w zakresie grupy 1, 2 i 3

 

Na życzenie, dla grupy liczącej ponad 10 osób,
egzamin może odbyć się u zlecającego w uzgodnionym terminie.

 

W powyższej działalności mamy bogate tradycje.
Popularne „uprawnienia SEP-owskie” nadajemy od początków naszej działalności.

Członkowie SEP korzystający z naszych usług,
otrzymują 20% zniżki w opłatach za szkolenie.