Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP
Kadencja 2018-2022

 

Prezydium

Prezes

dr inż. Andrzej Hachoł, prof. PWr (K-70)

Wiceprezesi
  inż. Andrzej Koźmiński (K-16)
inż. Krzysztof Nowicki (K-41)
mgr inż. Jan Pytlarz (K-4)

Sekretarz
inż. Jan Rudy (K-60)

Skarbnik
dr Ryszard Kordas (K-1)

Członkowie Prezydium
mgr inż. Zenon Bartyński (K-2)
inż. Kazimierz Chabowski (K-41)
mgr inż. Piotr Nowak (K-43)


Członkowie Zarządu

mgr inż. Przemysław Belka (K-43)
kol. Władysław Błoński (K-43)
mgr inż. Janusz Gondek (K-16)
dr inż. Maciej Gwoździewicz (K-4)
kol. Kacper Ostrowski (K-4)
dr inż. Zenon Okraszewski (K-24)
inż. Stanisław Szyler (K-2)


Komisja Rewizyjna

dr inż. Wojciech Grotowski (K-70) -  Przewodniczący
mgr inż. Tadeusz Dzięgielewski (K-43) -  Z-ca Przewodniczącego
mgr inż. Tomasz Demidowicz (K-43)  -  Sekretarz
kol. Krzysztof Haber (K-16) -  Członek
mgr inż. Jarosław Krysiak (K-4)  -   Członek


Sąd Koleżeński

doc. dr inż. Hanka Karkowska (K-70)  -  Przewodnicząca
kol. Marian Cebula  (K-32) -  Wiceprzewodniczący
inż. Barbara Czołowska (K-1)Sekretarz
prof dr hab inż. Tadeusz Gudra (K-52)Członek
prof. dr hab inż.  Bohdan Synal (K-24) – Członek


3

Członkowie Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP