1

Klub dyskusyjny

Klub Dyskusyjny SEP

przy Oddziale Wrocławskim

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

Rada Klubu

Przewodniczący
Leszek Ładniak (K-41)

Wiceprzewodniczący

Sekretarz
Michał Jasiński (K-43)

Członkowie Rady
Michał Cygan (K-4)
Jan Francyk (K-70)
Krzysztof Jakacki (K-14)
Andrzej Krzyżański (K-43)
Paweł Kudełka (K-4)
Tadeusz Kurc (K-43)
Piotr  Nowak (K-43)
Janusz Sieraczyński (K-43)
Elżbieta Zachemba (K-43)


Regulamin Klubu Dyskusyjnego SEP

 do pobrania:
Regulamin Klubu Dyskusyjnego SEP


O działalności KLUBU

do pobrania:
Terminarz spotkań w 2016r.