Oddział

Oddział Wrocławski SEP

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich istnieje od 1946 roku i stanowi część ogólnopolskiej organizacji społecznej o 95 – letniej tradycji. SEP skupia naukowców, inżynierów i techników elektryków, elektroników i informatyków wszystkich specjalności.

Nadrzędnym zadaniem Stowarzyszenia jest podnoszenie wiedzy technicznej w zakresie szeroko rozumianej elektryki, oddziaływanie na środowisko elektryków i jego integrację, dbanie o etykę zawodową oraz udzielanie pomocy związanej z wdrażaniem nowoczesnych technologii i przepisów. Także działanie na rzecz swoich członków.

Oddział Wrocławski liczy około 1200 członków działających w 34 kołach zakładowych i środowiskowych i 4 sekcjach naukowo-technicznych.

 

W ramach działalności statutowej Oddział organizuje:
- konferencje, sympozja, seminaria, narady, odczyty
- pokazy szkoleniowe, promocje firm i urządzeń
- konkursy na najlepsze prace dyplomowe w szkołach wyższych i średnich
- działania na rzecz bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej.