1

Jubileusz 70 lat Koła SEP Nr 16 przy Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJI S.A. 1954-2024

24 maja 2024 r. w siedzibie NOT we Wrocławiu odbyła się uroczystość 70-lecia istnienia Koła nr 16 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy KOGENERACJI S.A. W jubileuszowym spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Koła SEP wziął udział Wiceprezes KOGENERACJI S.A., Prezes oraz przedstawiciele Zarządu Wrocławskiego Oddziału SEP oraz licznie przybili członkowie Koła.

W trakcie uroczystości przedstawiona została geneza powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich, której zaczątki działalności datuje się na koniec XIX wieku a jako oficjalnej organizacji od 1919 r. Uchwałę o potrzebie założenia oddziału SEP we Wrocławiu podjęto na zebraniu organizacyjnym, jakie odbyło się w dniu 24 maja 1946 roku w gmachu Politechniki Wrocławskiej z okazji odczytu wybitnego matematyka prof. dr Hugona Steinhausa na temat taryf elektrycznych. Interesująca tematyka tego odczytu ściągnęła do Wrocławia wielu elektryków pracujących na Dolnym Śląsku, co rozpropagowało ideę utworzenia oddziału SEP i przysporzyło Stowarzyszeniu duże grono nowych członków. Na zebraniu wyłoniono Komitet Organizacyjny, któremu powierzono zadanie doprowadzenia do formalnego utworzenia Oddziału SEP we Wrocławiu. Pierwszemu okresowi działalności Wrocławskiego Oddziału SEP towarzyszyło poszukiwanie właściwych form i metod pracy w zmienionych warunkach gospodarczych i społecznych.

Po 1946 r. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogli być inżynierowie i technicy pracujący w energetyce zawodowej, przemyśle elektrotechnicznym, telekomunikacji i radiu a także mistrzowie i inne osoby zajmujące dzięki swym kwalifikacjom stanowiska inżynierów i techników.

W 1954 roku z inicjatywy ówczesnego Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP, kol. Józefa Prószyńskiego, powstało Koło Zakładowe nr 16 przy Elektrowni Wrocław.

W pierwszym okresie swej działalności Koło liczyło 26 członków, a dziś jest to ponad 80 osób. Członkowie Koła aktywnie uczestniczyli w rozwoju i rozbudowie wrocławskiej elektrociepłowni, Od 2005 r. do Koła dołączyli Członkowie SEP z EC Czechnica. W 70-letniej działalności Koła z powodzeniem i zaangażowaniem prowadzono działalność związaną z obszarami zagadnień elektrycznych i energetycznych ·KOGENERACJI S.A.

Za działalność i osiągnięcia w pracy stowarzyszeniowej wielu członków Koła zostało wyróżnionych licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami na szczeblu Oddziału Wrocławskiego oraz krajowym.

Koło nr 16 SEP przy KOGENERACJI S.A. w konkursie na najaktywniejsze Koło, w grupie Kół liczących – ponad 60 członków, w 2023 r. po raz kolejny zdobyło pierwsze miejsce w Oddziale Wrocławskim oraz czwarte miejsce w rywalizacji krajowej.

Wieloletnią historię i osiągnięcia Koła tworzyli wszyscy członkowie zaangażowani w pracę stowarzyszeniową, jednak najcenniejszym osiągnięciem jest stworzenie przyjacielskiej i koleżeńskiej atmosfery w pracy zawodowej i społecznej.