1

Patron

 Patron Oddziału

W dniu 4. lipca 2013 roku na 25. zebraniu Zarządu Głównego SEP, ZG podjął uchwałę o nadanu imienia prof. Kazimierza Idaszewskiego Oddziałowi Wrocławskiemu SEP.

 idaszewski

Kazimierz Idaszewski
(1878-1965)

Urodzony w Nochowie k. Śremu (Wielkopolska). Gimnazjum typu klasycznego ukończył w Śremie. Studia wyższe odbył w latach 1898-1903
w Brunszwiku, a już rok później uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W 1920 r. zrezygnował z atrakcyjnej pracy w Zakładach Siemensa w Niemczech, by objąć Katedrę Miernictwa Elektrycznego we Lwowie. Natomiast od 1930 r. kierował Katedrą Maszyn Elektrycznych. Od 1945 r. profesor na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym Politechniki Wrocławskiej (PWr.), kierownik Katedry Maszyn i Miernictwa Elektrycznego, organizator i pierwszy dziekan Wydziału Elektrycznego PWr. Współorganizator i pierwszy prezes Oddziału Wrocławskiego SEP.

 

Na podstawie materiałów z sesji okolicznościowej zarganizowanej w 60. rocznicy WWE PWr.
„Twórcy Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej”
Autobiografia  |  Biogramy – I.Dudzikowki i J.Hickiewicz  |  Wspominienie prof. A.Wiszniewskiego