1

Czternaste Spotkanie Klubu Dyskusyjnego w 2016

DATA: 14.09.2016

Temat : „Taryfa dla energii elektrycznej i jej tajemnice”.

Autor: Pan Andrzej Pieliński z Biura Taryf i Regulacji Tauron Dystrybucja

Według listy obecności-15 osób.W tym po 1 osobie z K 2,oraz K18, po.2 osoby z K19 i K 41 ,oraz 9 osób z K43.

7 osób opłacające składki pełne ,8- ulgowe