Young Engineers’ Seminar in BRUSSELS – YES 2015

W dniach 8 – 11 lipca 2015r. odbyło się seminarium YES 2015 w Brukseli, którego organizatorem był EUREL a dokładnie niemiecki VDE YoungNet. Z dziewięciu organizacji/stowarzyszeń w seminarium brali udział przedstawiciele z Austrii, Niemiec, Polski i Rumuni. Stowarzyszenie Elektryków Polskich reprezentowała siódemka młodych przedstawicieli Kół Akademickich i Studenckich z Oddziału Gliwickiego ( Krzysztof Habelok, Mateusz Piątek), z Oddziału Łódzkiego ( Bogumiła Chabir, Konrad Olbiński), z Oddziału Szczecińskiego ( Michał Łada ), a z Oddziału Wrocławskiego (Koło nr 4 – Jarosław Krysiak, Piotr Nowak ). Pierwszego dnia po przylocie i zakwaterowaniu w Hotelu uczestnicy udali się do Bar Parallele, gdzie nastąpiła integracja z przedstawicielami z innych krajów. Drugiego dnia seminarium rozpoczęło się od prezentacji Pani Violi Rocher (EnBW) nt. „Rynki energii w przyszłości”, kolejny był przedstawiciel firmy ALSTOM Grid Jacques Warichet, który omówił „Obecne i przyszłe wyzwania Europejskiego systemu zasilania”. Jeszcze przed lunchem Pan Peter Fleischmann (Telekom) zaprezentował prezentację nt. „Zrównoważony dystrybucji energii dla systemu telekomunikacyjnego – dziś i w 2040r.”. Po lunchu Pan Andreas Landwehr (EUREL) przedstawił prezentację „Inside the EU”. Kolejną prezentację „Unia Energetyczna: the day of the Power Nerd has come!” przedstawił Pan Brendan Devlin z Komisji Europejskiej . Ostatnim punktem seminarium było spotkanie z Dr. Hans-Heinz Zimmer, który jest Dyrektorem Generalnym Niemieckiego VDE (Niemieckiego Stowarzyszenia Elektryków). Ostatniego dnia po śniadaniu uczestnicy udali się do Parlamentu Europejskiego, gdzie po prezentacji na, której mogli wiele dowiedzieć się nt. działania Parlamentu przeszli do zwiedzania sali obrad. Następnie przejechali do Biura VDE, gdzie po lunchu przejechali do Atomium ( Atomium zostało zaprojektowane przez belgijskiego inżyniera André Waterkeyna na potrzeby Wystawy Światowej, która odbywała się w Brukseli w 1958. Wnętrza „sfer” wyposażono według pomysłów architektów André i Jeana Polaków). Korzystając z okazji, uczestnicy seminarium wydelegowani przez Oddziały SEP serdecznie dziękują za wkład finansowy umożliwiający uczestnictwo w seminarium.

(-) Piotr Nowak
Seminarium szkoleniowe nt. badań i pomiarów ochronnych urządzeń elektrycznych

Oddział Wrocławski wspólnie z DOIIB zorganizował dla członków SEP i członków Dolnośląskiej Izby, kolejne w bieżącym roku seminarium szkoleniowe nt. badań i pomiarów ochronnych urządzeń elektrycznych, techniki pomiaru oraz błędów popełnianych przy ich wykonywaniu.

W seminarium uczestniczyło około 90 osób.
Seminarium szkoleniowe pt: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach wysokiego napięcia (częsć IV)

Oddział Wrocławski wspólnie z DOIIB zorganizował dla członków SEP i członków Dolnośląskiej Izby, Seminarium szkoleniowe pt: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach wysokiego napięcia (była to część IV cyklu ) – prowadzący dr inż. Witold Jabłoński – uczestniczyły 72 osoby.

Szczegółowa tematyka seminarium:
Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony przeciw-porażeniowe.
(rodzaje i ogólny zakres badań; terminy badań; liczba osób wykonujących badania i ich kwalifikacje; dokładność badań; kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych; dokumentacja badań)

Przebieg badań w zależności od rodzaju obiektu wysokiego napięcia.
(przebieg badań skuteczności ochrony przy słupach linii napowietrznych, w stacjach napowietrznych i wnętrzowych nie będących stacjami słupowymi, których uziemienia nie są częścią zespolonej instalacji uziemiającej, w stacjach napowietrznych i wnętrzowych nie będących stacjami słupowymi, których uziemienia są częścią zespolonej instalacji uziemiającej, w stacjach słupowych)

Pomiary i obliczenia parametrów elektrycznych gruntu i skuteczności technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej
(pomiary i obliczenia ρz gruntu, RE, UE, UT, UST)

Sprzęt i znaki bezpieczeństwa oraz podstawy organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach wysokiego napięcia(rodzaje sprzętu ochronnego; podstawowe zasady użytkowania sprzętu ochronnego; znaki i tablice bezpieczeństwa, zmiany w zasadach organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach wysokiego napięcia)

Uczestnicy seminarium otrzymali certyfikaty uczestnictwa.
XX Sympozjum Naukowo-Techniczne „SEMAG 2014″

XX Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Techniczne „SEMAG 2014″ organizowane przez Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Oddziału Wrocławskiego SEP wspólnie z Politechniką Wrocławską pod patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Waldemara Rebizanta i Dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych „EMAG” dr inż. Piotra Wojtasa.

Temat seminarium „Aktualne problemy automatyki i elektroenergetyki w przemyśle wydobywczym”.

Uczestniczyli Prezes i Sekretarz Oddziału. Sympozjum odbyło się w Hotelu Złoty Sen w Złotnikach Lubańskich 26-28.05.2014, uczestniczyło 96 osób.
Seminarium szkoleniowe pt.: „Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach wysokiego napięcia (cz.III)

Oddział Wrocławski wspólnie z Dolnośląska Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizował dla członków SEP i członków Dolnośląskiej Izby, seminarium szkoleniowe pt.: „Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach wysokiego napięcia (cz.III) – prowadzący: dr. inż. Witold Jabłoński

-uczestniczyło 69osób.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.