1

Olimpiady wiedzy technicznej dla szkół średnich Elektromechatron oraz Polteleinfo 2024

Stowarzyszenie Elektryków Polskich już od 26 lat organizuje ogólnopolską Olimpiadę wiedzy technicznej dla uczniów szkół średnich „Euroelektra”. Olimpiada składa się z trzech etapów: I – szkolny, II – okręgowy, organizowany przez 15 ośrodków SEP w Polsce, III – centralny organizowany w roku 2024 przez Politechnikę Opolską. Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych. Olimpiada jest wpisana na Ministerialną listę Olimpiad i wspierana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Jak co roku Komisja Młodzieży i Studentów Oddziału Wrocławskiego SEP organizowała okręgowy etap Olimpiady. Od ubiegłej edycji „Euroelektra” została podzielona na trzy niezależne zawody, związane z rożnymi dyscyplinami wiedzy technicznej (elektrycznej, elektronicznej i informatycznej). W tym roku nasz Oddział był organizatorem dwóch Olimpiad na szczeblu okręgowym: Elektromechatron – gdzie pracom komisji okręgowej przewodniczył kol. Jarosław Krysiak, Polteleinfo gdzie komisji przewodniczył kol. Rafał Zdunek.
Zawody II etapu zorganizowano w budynku wrocławskiego NOT w dniach 7 i 8 marca 2024 r.
Na uczestników Olimpiad czekał drobny poczęstunek a po zakończonych zawodach, zaprosiliśmy uczestników do naszego Oddziału, gdzie Prezes Edward Ziaja ugościł uczestników wraz z ich opiekunami.

Ze szczegółami olimpiad można zapoznać się na stronie: https://euroelektra.edu.pl/

Przewodniczący KMiS
Remigiusz Mydlikowski

 

Uczestnicy Olimpiad ed. 2024

Fot. Opiekunowie oraz uczestnicy Olimpiady Elektromechatron ed. 2024 wraz z Prezesem Edwardem Ziają.

Fot. Spotkanie uczestników Olimpiady Elektromechatron ed. 2024 z Prezesem E. Ziają.

Uczestnicy Olimpiady ed. 2024

Fot. Uczestnicy Olimpiady Elektromechatron ed. 2024

 
Wręczenie nagród w XXXIII edycji konkursu prac dyplomowych o nagrodę im. Prof. Jerzego Skowrońskiego

W dniu 19 stycznia 2024 roku, w gmachu Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, odbyło się posiedzenie Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich, połączone z wręczeniem nagród laureatom XXXIII konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego.
Nagrodzeni zostali następujący autorzy:

  • Nagroda I, inż. Wiktor Kunikowski, Wpływ długości przerwy układu modelowego o polu quasi – nierównomiernym na napięcie przebicia przy uwzględnieniu różnych cieczy izolacyjnych, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki, opiekun pracy: dr. hab. inż. Paweł Rózga, prof. uczelni
  • Nagroda II, mgr inż. Dawid Dębiński, Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, samochodu elektrycznego i hybrydowego oraz magazynu energii w obliczu zagadnienia smart grid na przykładzie domu jednorodzinnego, Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP
  • Nagroda III, inż. Albert Berent, Zaprojektowanie na obrzeżu Łodzi instalacji PV o mocy 10 MW połączone z oceną możliwości doboru paneli fotowoltaicznych, Politechnika Łodzka, Wydział Chemiczny, opiekun pracy: dr inż. Andrzej Żarczyński
  • Nagroda III, mgr inż. Dawid Kotowski, Układ regulacji ze sprzężeniem od wektora stanu i sygnału zakłócenia dla trójfazowego przekształtnika napięcia, Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, opiekun pracy: dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski
    ponadto wyróżnienie otrzymał:
  • mgr inż. Karol Bednarz, Modelowanie, pomiary oraz programowanie układów memrystorowych, Akademia Górniczo- Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, opiekun pracy: dr inż. Bartłomiej Garda

Zarząd PKME składa serdeczne podziękowania recenzentom za włożony trud w ocenienie prac.
Wyrazy wdzięczności skierowane są również do fundatorów nagród za finansowe wsparcie konkursu: Oddziałowi Wrocławskiemu SEP, firmie BioEngineering.pl oraz Kołu SEP nr 1 we Wrocławiu.
Osobne podziękowania skierowane są do władz Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej za udostępnienie sali.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie PKME: https://pkmesep.wixsite.com/pkme/xxxiii-edycja

Autorstwo oraz zdjęcia: Andrzej Sikora
Akademickie Koło SEP przy Politechnice Wrocławskiej zdobywcą mikroGrantu SEP

Miło nam poinformować, że działające na Politechnice Wrocławskiej Akademickie Koło SEP zdobyło finansowanie dla realizacji projektu zatytułowanego „Statyczny kompensator niskiego napięcia STATCOM”.

Głównym celem jest zbudowanie trójpoziomowego kompensatora wraz z układem automatyki i sterowania. To ostatnie będzie realizowane z użyciem mikro-kontrolerów wraz interfejsem graficznym kompensatora – powiedział o projekcie Maciej Kachel, główny koordynator i prezes Akademickiego Koła SEP przy Politechnice Wrocławskiej.

Uroczyste wręczenie mikroGrantów SEP odbyło się 11 grudnia 2023 r. podczas tradycyjnego Spotkania Świąteczno-Noworocznego Przyjaciół i Sympatyków SEP w Warszawie.

Zwycięskiemu zespołowi gratulujemy!

Fot. SEP
X. Jubileuszowa edycja konferencji GPW 2023 za nami

W Politechnice Wrocławskiej, w Filii w Jeleniej Górze zakończyła się niezwykła X. jubileuszowa edycja Konferencja Naukowa „Generacja, Przesył, Wykorzystanie”, której organizatorami był Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Politechnika Wrocławska⚡

Motywem przewodnim Konferencji były Debaty dotyczące Elektromobilności, które poprowadził kol. Maciej Gwoździewicz.

Wśród prelegentów znaleźli się:
– Dziekan Wydziału Elektrycznego, Politechniki Wrocławskiej – prof. Waldemar Rebizant,
– Dyrektor Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze prof. Maciej Pawłowski,
– Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP prof. Andrzej Hachoł,
– Prezes Kisielewski dr inż. Piotr Kisielewski,
– Jacek Ostrowski,
– poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zofia Czernow,
– Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jeleniej Góry,
– prof. Jerzy Merkisz z Politechnika Poznańska,
– prof. Andrzej Kaźmierczak i dr Monika Andrych-Zalewska z Katedra Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej,
– koncesjoner Renault i Dacia Ryszard Dzięciołowski.
Wyniki konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Politechnice Wrocławskiej

Jak co roku na Politechnice Wrocławskiej, Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich ogłosił Konkursy na Najlepsze Prace Dyplomowe. Nasze Konkursy odbywają się na czterech wydziałach PWr: Wydziale Elektrycznym, Wydziale Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów, Wydziale Informatyki i Telekomunikacji oraz Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.

Konkurs cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem wśród absolwentów PWr, zgromadził w tej edycji blisko 100 zgłoszeń najlepszych prac ocenionych na minimum ocenę bardzo dobrą. Staraniem Oddziałowej Komisji Młodzieży i Studentów SEP na każdym z wydziałów powoływana jest 3-4-osobowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi zawsze Dziekan Wydziału, przedstawiciel Koła SEP oraz członek KMiS SEP. Wręczenie dyplomów dla laureatów Konkursu oraz ich promotorom odbywa się w trakcie dużej imprezy wydziałowej, takiej jak inauguracja roku lub spotkania absolwentów wydziału. Przy tej okazji mamy dodatkowy czas na publiczne wystąpienie w społeczności akademickiej promującej SEP.

Staraniem Komisji Młodzieży i Studentów po raz czwarty z rzędu laureaci konkursu przygotowali streszczenia nagrodzonych prac, które są wydawane w formie zbiorczej monografii podsumowującej Konkursy SEP na Politechnice Wrocławskiej w 2023 roku. Książka ukazuje się drukiem na przełomie roku. Monografie przekazywane są laureatom, promotorom oraz są dostępne w Dziekanatach i bibliotekach wydziałowych dodatkowo promując SEP na PWr.

Podsumowanie wraz z pełną listą nagrodzonych dostępne jest do pobrania na stronie:
http://www.sep.wroc.pl/wp-content/uploads/2023/12/Konkurs-SEP-PWr_2023-1.pdf

Wszystkim laureatom gratulujemy!