1

Zawody Okręgowe Ogólnopolskich Olimpiad SEP: EUROELEKTRA – ELEKTROMECHATRON – POLTELEINFO 2023

Stowarzyszenie Elektryków Polskich od 25 lat organizuje ogólnopolską Olimpiadę wiedzy technicznej dla uczniów szkół średnich. Olimpiada składa się z trzech etapów: I – szkolny, pisany w formie online, II – okręgowy, organizowany przez 10 ośrodków SEP w Polsce, III – centralny organizowany w tym roku przez Uniwersytet Morski w Gdyni. Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Jak co roku Komisja Młodzieży i Studentów naszego Oddziału SEP zajęła się organizacją dolnośląskiego etapu okręgowego Olimpiady. Od tej edycji Olimpiada została podzielona na trzy niezależne zawody, związane z rożnymi dyscyplinami wiedzy technicznej:

Euroelektra – skierowana do elektryków i energetyków,
Elektromechatron – skierowana do elektroników i mechatroników,
Polteleinfo – skierowana do teleinformatyków i informatyków.

Zawody II etapu zorganizowano w budynku wrocławskiego NOT w dniach 6, 7 i 10 marca a przewodniczącymi poszczególnych komisji olimpiad byli koledzy:
Maciej Gwoździewicz – Euroelektra, Jarosłw Krysiak – Elektromechatron, Rafał Zdunek – Polteleinfo.

Po zakończonych zawodach, uczestników Olimpiad zaprosiliśmy do naszego Oddziału a następnie na poczęstunek do restauracji.

Ze szczegółami Olimpiad można zapoznać się na stronie: https://euroelektra.edu.pl/

Przewodniczący KMiS O. Wrocławskiego SEP
Remigiusz Mydlikowski

 

Komisja i uczestnicy Euroelektra z Przesem E. Ziają

Fot. Komisja oraz uczestnicy Olimpiady EUROELEKTRA ed. 2023 wraz z Prezesem Edwardem Ziają

Komisja i uczestnicy Elektromechatron ed. 2023

Fot. Komisja oraz uczestnicy Olimpiady ELEKTROMECHATRON ed. 2023

Komisja i uczestnicy Polteleinfo 2023

Fot. Komisja oraz uczestnicy Olimpiady POLTELEINFO ed. 2023

Olimpiada SEP 2023 - uczestnicy

Fot. Uczestnicy w sali 114 NOT

 

 
XXVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne SEMAG 2023

W dniach 24-26 maja 2023 r. w Piechowicach k. Szklarskiej Poręby odbyło się XXVII Sympozjum Naukowo-Techniczne „SEMAG 2023”.
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były „Aktualne problemy eksploatacyjne urządzeń i sieci elektrycznych w energetyce i przemyśle wydobywczym”.

fot. J. Wiatr & M. Habrych

Obradami Sympozjum SEMAG 2023 kierował 17-osobowy Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Bogdana Miedzińskiego i Sekretarza Naukowego Dr hab. inż. Marcina Habrycha.

Tematyka tegorocznego Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:
1. Jakość energii i jej nowoczesne metody pomiarowe,
2. Problemu pomiaru i kompensacji mocy biernej w układach zasilania z odbiorami nieliniowymi,
3. Nowoczesne rozwiązania systemów zabezpieczeniowych stosowanych w elektroenergetyce,
4. Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych,
5. Przemysłowe rozdzielnice SN i NN w systemach dystrybucji energii elektrycznej,
6. Sposoby detekcji zakłóceń transmisji danych PLC,
7. Nowoczesne urządzenia i układy napędowe maszyn górniczych.

Obrady odbywały się w pięciu Sesjach Tematycznych. Wygłoszono 19 interesujących referatów. Organizatorzy mieli możliwość przywitania 115 Uczestników reprezentujących zarówno firmy z branży elektrotechnicznej jak i ośrodki naukowo-techniczne.

 

fot. J. Wiatr & M. Habrych

 

Podczas Sympozjum ekspozycje o charakterze reklamowym zaprezentowało 12 firm. W pierwszym dniu trwania Sympozjum, podczas spotkania koleżeńskiego, organizatorzy zapewnili ciekawą oprawę muzyczną w trzecim dniu interesującą wycieczkę do Huty Szkła w Piechowicach.

fot. J. Wiatr & M. Habrych

Patronatów Honorowych udzielili: Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant oraz Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP mgr inż. Edward Ziaja. Patronatem Medialnym Sympozjum objęła redakcja „Elektroinfo”.

fot. J. Wiatr & M. Habrych

Obrady podsumował Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXVIII Sympozjum Naukowo-Technicznego „SEMAG 2023” Prof. Bogdan Miedziński zapraszając do udziału w Kolejnym XXIX Sympozjum, które tradycyjnie odbędzie się w ostatnim tygodniu maja 2024 roku.

Informację opracował: Zenon Okraszewski
mgr inż. Edward Ziaja

Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP. Pracownik naukowy na stanowisku asystenta i starszego asystenta w Instytucie Układów Elektromaszynowych PWr.  Specjalisty w Dziale Projektowania Układów Automatyki w IASE sp. z o.o., Prezesa Zarządu w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. we Wrocławiu, Przewodniczę Sekcji Automatyki i Pomiarów przy Oddziale Wrocławskim SEP. Przewodniczący Centralnej Sekcji Automatyki i Pomiarów SEP.
Kandydaci na Prezesa OW SEP

Prezentacje kandydatów
na Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP

na kadencje 2022-2026


Andrzej Kozminski
Andrzej Kozmiński

Jan Pytlarz
Jan Pytlarz

Edward Ziaja
Edward Ziaja

—   kliknij na zdjęcie, aby obejrzeć  prezntację kandydata   —