1

60-lecie koła 41 SEP Oddziału Wrocławskiego

W dniu 12 kwietnia Koło nr 41 działające przy PGE Energetyka Kolejowa S.A. we Wrocławiu zorganizowało obchody 60-lecia.

Spotkanie odbyło się w klimatycznej karczmie „Katarzyna” w Świętej Katarzynie koło Wrocławia. Do organizacji tak wspaniałej uroczystości wspólne siły połączyli Zarząd koła 41 SEP oraz Sekcja Trakcji Oddziału Wrocławskiego.

Prezes koła Edward Chamioło otworzył obchody, krótkim przemówieniem opowiadając o działalności oraz misji Stowarzyszenia Elektryków Polskich w krzewieniu wiedzy technicznej a także roli spotkań integracyjnych, jako formy podtrzymywania więzi społecznych w dzisiejszym świecie mocno zinformatyzowanym.

Po wstępie zabrali głos zaproszeni goście wice-prezesi oddziału wrocławskiego.

Kolega Krzysztof Nowicki, który przedstawił działalność naszego koła nr 41 na tle oddziału wrocławskiego, Kolega Andrzej Hachoł wręczył statuetkę „Elektroludki” miniaturkę wrocławskich krasnali, podsumowując działania koła. Kolega Andrzej Koźmiński podziękował zarządowi koła za aktywne działania w ostatnich latach.

Następnie kolega Łukasz Strąk wygłosił referat historyczny. Omówił genezę powstania naszego koła oraz jego działania w strukturach SEP przez okres ostatnich 60 lat. Zostały przedstawione osiągnięcia ostatniej dekady, gdzie zorganizowano prawie 60 różnego rodzaju eventów w tym wielu imprez cyklicznych, takich jak 14 edycji Rajdu Świetlik, którego pierwsza odsłona odbyła się w 2010 roku nocnym wejściem na Ślężę. Każdego kolejnego roku obieramy nowy kierunek często opuszczając już Nasze rodzime województwo dolnośląskie. W tym roku odbędzie się 15 jubileuszowa edycja, na którą serdecznie zapraszamy. Organizujemy również spływy pontonowe „Szuwarek” czy przejażdżki zabytkowym tramwajem po Wrocławiu „Tramwajowo na Wesoło”.
Ww. wydarzenia to znaki towarowe kojarzone z naszym kołem. Oczywiście nie zapominamy o przekazywaniu rzetelnej wiedzy technicznej z zakresu elektryki, co jest naszą misją. Oprócz organizowania dedykowanych spotkań z zakresu techniki, to także każdemu spotkaniu integracyjnemu towarzyszy referat o tematyce elektrycznej. Nie zabrakło też tego i na tym uroczystym spotkaniu, gdzie kolega Leszek Ładniak przewodniczący Sekcji Trakcji wygłosił bardzo ciekawy mini-wykład na temat Prawa OHMA. To takie elementarne zagadnienie dla każdego elektryka, ale o historii jego powstania mało kto wie. Część oficjalną zamknął Edward Chamioło dziękując wszystkim przybyłym, członkom koła, sympatykom oraz gościom. Za szczególne zaangażowanie w działalność koła niektórym Naszym kolegom zostały wręczone nagrody książkowe. Na zakończenie głos zabrał kolega Zbigniew Lubczyński wieloletni Przewodniczący Komisji Historycznej, opowiadając o początkach SEP w naszym Zakładzie.

Mniej oficjalną część rozpoczęła obiado-kolacja, gdzie zaserwowano staropolskie dania – specjalność karczmy. Biesiadowanie przy nostalgicznej muzyce trwało do godziny 23:45 z krótką przerwą na Jubileuszowy Tort. Dyskusji było co nie miara, nawet kwalifikowani pomiarowcy nie potrafili ich zmierzyć, żaden miernik nie był w stanie podać wartości skutecznych gorącej atmosfery.

Na rok 2024 planujemy kolejne imprezy, na które zapraszamy wszystkich kolegów jak i sympatyków.

Edward Chamioło