1

Nagroda na Filii PWr w Legnicy.

W trakcie Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 w Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy kolega Wiceprezes prof. Andrzej Hachoł wręczył nagrodę Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla tegorocznego absolwenta Filii Politechnika Wrocławska w Legnicy inż. Krystianowi Robakowi za pracę dyplomową pt. „Inteligentne akwaterrarium dla żółwia wodno-lądowego”.
Promotorem pracy był kol. dr Maciej Gwoździewicz, który wygłosił wykład inauguracyjny na temat pojazdów o napędzie elektrycznym.

 

SEP  Prezes przemawia  Dyrektor Filii