image_pdfimage_print
NOT_SH

III Sympozjum Historii Elektryki SEP

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w ramach przygotowań do 100-lecia
swego powołania, które przypada na rok 2019 organizuje w siedzibie Domu
Technika NOT we Wrocławiu w dniach 16 i 17 listopada 2017 roku
III Sympozjum Historia Elektryki.

Celem Sympozjum jest integracja elektryków i historyków zajmujących
się historią oraz utrwalenie dorobku i osiągnięć instytucji, zakładów, uczelni,
szkół i stowarzyszenia w obszarze szeroko rozumianej elektryki.

Bezpośrednim organizatorem Sympozjum jest Oddział Wrocławski
Stowarzyszenia. Jako organizatorzy chcemy szczególnie wykazać dorobek
elektryków dolnośląskich. Mamy przekonanie, że będzie ono dobrą okazją do
promocji miasta Wrocławia i Dolnego Śląska.

Wszelkie informacje organizacyjne i merytoryczne dot. III Sympozjum
Historii Elektryki SEP we Wrocławiu znajdują się na stronie
www.historiasep2017.pl

semag1

SEMAG 2015

        Od ponad 20 lat, tradycyjnie, w ostatnim tygodniu maja odbywają się obrady Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG. Tematem wiodącym wszystkich dotychczasowych Sympozjów była szeroka rozumiana elektryka, głownie z punktu widzenia zastosowań w przemyśle wydobywczym. Specyfika tej gałęzi przemysłu stawia przed projektantami, konstruktorami i eksploatatorami bardzo wysokie wymagania. Odnosi się to także do urządzeń i aparatury elektrycznej pracujących w trudnych warunkach środowiskowych i geologicznych. Tegoroczne Sympozjum SEMAG-2015 zatytułowane „ Elektrotechnika i Automatyka w Przemyśle Wydobywczym” odbyło się w dniach 25-27 maja. Gospodarzem i miejscem obrad był Hotel-Restauracja „Chata za Wsią” w Mysłakowicach k. Jeleniej Góry. W obradach Sympozjum  uczestniczyło 112 osób reprezentujących ponad 40 przedsiębiorstw i ośrodków naukowych. W pięciu sesjach tematycznych wygłoszono 27 referatów. Podczas Sympozjum ekspozycje o charakterze reklamowym zaprezentowało 9 firm. Sponsorem Sympozjum była Spółka Akcyjna ELEKTROTIM z siedzibą we Wrocławiu. Obrady Sympozjum odbywały się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof.dr hab.inż Waldemara Rebizanta i Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP dr Inż. Andrzeja Hachoła. Należy podkreślić, że uczestnicy Sympozjum wysoko ocenili zarówno część merytoryczną jak i organizacyjną obrad z zapowiedzią przyjazdu na kolejny SEMAG w roku 2016.

DSC_0768-2

II Kongres Elektryki Polskiej

01 – 02.12.2014

II Kongres Elektryki Polskie organizowany przez Zarząd Główny SEP i Politechnike Warszawską. Z Oddziału Wrocławskiego uczestniczyli: Kol.:
Andrzej Hachoł,
Bohdan Synal,
Zbigniew Lubczyński,
Kazimierz Chabowski,
Ryszard Kordas,
Krzysztof Nowicki,
Zenon Okraszewski,
Tadeusz Olichwer,
Jan Pytlarz,
Jan Rudy

oraz studenci i doktoranci

Marcin Jeżewski,
Patryk Klimkowski,
Jarosław Krysiak,
Piotr Nowak.

więcej informacji na stronie: http://www.kongres-sep.pl/