image_pdfimage_print
synalb

Prof. dr hab. inż. Bohdan Synal

Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego SEP. dr hab. inż elektryk, profesor Politechniki Wrocławskiej, wykładowca, specjalista w dziedzinie zabezpieczeń i automatyki elektroenergetycznej, członek honorowy SEP. Urodził się 8. listopada 1928 r. w Poperczynie – wiosce w pobliżu Żółkiewki, powiat Krasnystaw. Tu spędził dzieciństwo, przeżył okupację i doświadczył dwóch pacyfikacji – niemieckiej w maju 1944 r. i sowieckiej (NKWD) w kwietniu 1945 r. We wrześniu 1944 r. rozpoczyna naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ukończone tzw. „małą maturą” w 1947 r. W tym samym roku przenosi się do Wrocławia, gdzie w 1949 r. uzyskuje maturę po ukończeniu Wydziału Elektrycznego Liceum Przemysłu Metalowego. Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej odbył w latach 1949-55, uzyskując stopień magistra inżyniera elektryka ze specjalnością „Sieci i Systemy Elektroenergetyczne”. Na Politechnice Wrocławskiej zdobywał kolejne szczeble awansu nauczyciela akademickiego: w 1963 r. stopień doktora nauk technicznych i stanowisko adiunkta, w 1970 r. – docenta. W 1976 r. obronił rozprawę habilitacyjną, w roku 1990 objął stanowisko profesora Politechniki Wrocławskiej. W roku 1999 przeszedł na emeryturę i do 2005 r. pracuje w niepełnym wymiarze etatu. Do marca 2008 r. prowadził wykłady z Automatyki Zabezpieczeniowej. Do tej pory utrzymuje robocze kontakty z Instytutem macierzystym i z Wydziałem. Jest prekursorem wprowadzenia w Polsce automatyki wymuszania składowej czynnej prądu dla zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci kompensowanych; konstruktor i autor wprowadzenia rezerwowych ziemnozwarciowych zabezpieczeń w sieci przesyłowej 110 kV (1961 r.). Za to ostatnie otrzymuje Nagrodę Ministra Energetyki. Zdobywa w Energetyce duże doświadczenie zawodowe, wykorzystywane z pożytkiem w pracy naukowej i dydaktycznej na uczelni. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał 36 ważniejszych nagród, głównie Rektora i Senatu Politechniki Wrocławskiej. W Stowarzyszeniu Elektryków Polskich nieprzerwalnie od 1955 r. Jako członek SEP pełnił wiele funkcji m. in. Prezes Oddziału Wrocławskiego w latach 1998 – 2006 (dwie kadencje). Uchwałą XXXI WZD SEP, w czerwcu 2002 r. Bohdanowi Synalowi została nadana godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich „za całokształt działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, zawodowej i społecznej”.