III Sympozjum Historii Elektryki SEP

III Sympozjum  Historii Elektryki SEP
image_pdfimage_print

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w ramach przygotowań do 100-lecia
swego powołania, które przypada na rok 2019 organizuje w siedzibie Domu
Technika NOT we Wrocławiu w dniach 16 i 17 listopada 2017 roku
III Sympozjum Historia Elektryki.

Celem Sympozjum jest integracja elektryków i historyków zajmujących
się historią oraz utrwalenie dorobku i osiągnięć instytucji, zakładów, uczelni,
szkół i stowarzyszenia w obszarze szeroko rozumianej elektryki.

Bezpośrednim organizatorem Sympozjum jest Oddział Wrocławski
Stowarzyszenia. Jako organizatorzy chcemy szczególnie wykazać dorobek
elektryków dolnośląskich. Mamy przekonanie, że będzie ono dobrą okazją do
promocji miasta Wrocławia i Dolnego Śląska.

Wszelkie informacje organizacyjne i merytoryczne dot. III Sympozjum
Historii Elektryki SEP we Wrocławiu znajdują się na stronie
www.historiasep2017.pl