Zarząd Oddziału

image_pdfimage_print

Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP
Kadencja 2014-2018

 

Prezydium

Prezes

5320ce8a352cc

dr inż. Andrzej Hachoł (K-70)

Wiceprezesi
inż. Krzysztof Nowicki (K-41)
mgr inż. Jan Pytlarz (K-4)
prof. dr hab. inż. Bohdan Synal (K-24)

Sekretarz
inż. Jan Rudy (K-60)

Skarbnik
dr Ryszard Kordas (K-1)

Członkowie Prezydium
inż. Kazimierz Chabowski (K-41)
inż. Andrzej Koźmiński (K-16)
mgr inż. Tadeusz Olichwer (K-18)


Członkowie Zarządu

mgr inż. Mieczysław Bednarski (K-19)
mgr inż. Janusz Gondek (K-16)
mgr inż. Beata Solak (Kredenc) (K-4)
dr inż. Jerzy Leszczyński (K-70)
dr inż. Zenon Okraszewski (K-24)
inż. Czesław Ratajczak (K-43)
inż. Stanisław Szyler (K-2)


Komisja Rewizyjna

dr inż. Wojciech Grotowski (K-70) -  Przewodniczący
mgr inż. Tadeusz Dzięgielewski (K-43) -  Z-ca Przewodniczącego
mgr inż. Jarosław Krysiak (K-4)  -   Sekretarz
kol. Krzysztof Haber (K-16) -  Członek
inż. Jerzy Samsonowicz (K-6) -  Członek


Sąd Koleżeński

doc. dr inż. Hanka Karkowska (K-70)  -  Przewodnicząca
kol. Władysław Błoński (K-43) -  Wiceprzewodniczący
inż. Barbara Czołowska (K-1)Sekretarz
mgr inż. Marcin Nejman (K-4)Członek
doc. dr hab. inż. Jan Zuzok (K-70) -  Członek


5320cd70f0d6d

Członkowie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego