Oddział Wrocławski SEP
Dzisiaj jest wtorek, 23 grudnia 2014


Oddział Wrocławski SEP

 

Oddział Wrocławski SEP

 

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich istnieje od 1946 roku i stanowi część ogólnopolskiej organizacji społecznej o  95 - letniej tradycji. SEP skupia naukowców, inżynierów i techników elektryków, elektroników i informatyków wszystkich specjalności.

Nadrzędnym zadaniem Stowarzyszenia jest podnoszenie wiedzy technicznej w zakresie szeroko rozumianej elektryki, oddziaływanie na środowisko elektryków i jego integrację, dbanie o etykę zawodową oraz udzielanie pomocy związanej z wdrażaniem nowoczesnych technologii i przepisów. Także działanie na rzecz swoich członków.

Oddział Wrocławski liczy ponad 1200 członków działających w 35 kołach zakładowych i środowiskowych i 4 sekcjach naukowo-technicznych.

 

W ramach działalności statutowej Oddział organizuje:
- konferencje, sympozja, seminaria, narady, odczyty
- pokazy szkoleniowe, promocje firm i urządzeń
- konkursy na najlepsze prace dyplomowe w szkołach wyższych i średnich
- działania na rzecz bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej.


ostatnia zmiana: 2014-04-10 13:22:14; autor: Basia

pobierz pdf | początek strony


 Patron Oddziału

W dniu 4. lipca 2013 roku na 25. zebraniu Zarządu Głównego SEP, ZG podjął uchwałę o nadanu imienia prof. Kazimierza Idaszewskiego Oddziałowi Wrocławskiemu SEP.


ostatnia zmiana: 2013-11-02 13:51:23; autor: Administrator

pobierz pdf | początek strony


Stowarzyszenie nasze powstało 9 czerwca 1919 r.
na Zjeździe w Warszawie pod nazwą
Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich


Do kół założycielskich należały 4 koła: warszawskie, lwowskie, krakowskie i łódzkie.
Statut określał następujące cele Stowarzyszenia:
- wspólna praca nad całokształtem zagadnień elektrotechnicznych,
- krzewienie wiedzy elektrotechnicznej,
- urządzanie zjazdów, wycieczek, wystaw i odczytów,
- opracowywanie przepisów i prace nad słownictwem elektrotechnicznym,
- współdziałanie w rozwoju rodzimego przemysłu elektrotechnicznego,

Te zadania do dziś są aktualne.


ostatnia zmiana: 2013-11-11 18:19:57; autor: Administrator

pobierz pdf | początek strony


SEP Oddział Wrocławski
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74
50- 020 Wrocław
tel./fax.:
tel.:
e-mail:
+48 71 34-366-41
+48 71 78-18-502
sep.wroc@post.pl
poniedziałek:
wtorek, piątek:
środa, czwartek:
11:00 - 17:00
9:00 - 14:00
9:00 - 15:00