image_pdfimage_print

Dziesiąte w 2018 roku spotkanie klubowe

Rada Klubu Oddziału W/ SEP serdecznie zaprasza na dziesiąte w 2018 roku spotkanie klubowe

 

 

Spotkanie odbędzie się 23.05.2018 [środa] w godzinach 15.00 – 19.00 w budynku NOT we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego 74

 

Od godziny 15.00 do 16.55 zapraszamy do sali 221 gdzie można:

 

 • uzyskać po wcześniejszym zgłoszeniu bezpłatne konsultacje dotyczące projektów prowadzonych w branży elektrycznej,
 • dokonać przeglądu wybranych czasopism sepowskich, INPE, Elektroinstalator, Elektroinfo, Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Elektrotechniczny, Energetyka, Elektronika,Przegląd Telekomunikacyjny,
 • można również po zgłoszeniu dyżurującej Koleżance Elżbiecie Zachembie wypożyczyć czasopismo do domu.

                                                                                    Od godziny 17.00 zapraszamy do sali 208 wszystkich zainteresowanych na spotkanie z Kolegom Janem Francykiem znanym  w kręgu Sepowców” podróżnikiem i   gawędziarzem” który jak opowiada to słuchaczowi wydaje się jakby On był też w tych miejscach o których Kolega Jan Francyk opowiada

 

                                           Temat:     Polskim Fiatem 125p do zwrotnika Raka”.

 Temat bogato ilustrowany przezroczami dotyczy „wyprawy” do centrum Sahary na pokładzie „podrasowanego” Fiata 125p.

 

 

Zapraszamy również  na stronę naszego Oddziału W/SEP www.sep.wroc.pl i w tym do zakładek Aktualności i Oddział na których znajdują się informacje o działalności  Oddziałowego  Klubu Dyskusyjnego

 

Przesyłając w załączniku terminy spotkań Klubowych w 2018 r    do obsadzenia pozostaje 9 terminów do końca roku,

[ Klub otwarty jest zawsze w drugą i czwartą środę miesiąca oprócz przerwy wakacyjnej i czwartej środy grudnia]

 

W maju tego roku są to środy 09.05.2018 oraz 23.05.2018

 

Rada Klubu umożliwia rezerwację   ewentualnych własnych  wystąpień na forum Klubu Dyskusyjnego.

 

 

Z koleżeńskim  pozdrowieniem.

Czesław Ratajczak

3

Posiedzenie Zarzadu Oddziału w dniu 23 kwietnia 2018

W dniu 23 kwietnia odbyło się cykliczne, poszerzone posiedzenie zarządu Oddziału z udziałem Członków Honorowych, Prezesów Kół, Komisji rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Kolegiów i Sekcji, Przewodniczących Komisji, Przewodniczących Rad ośrodków oraz Kierowników Agend Gospodarczych.

W porządku obrad tego posiedzenia znalazły się m. in.:

 • wręczenie odznaczeń i medali,
 • przedstawienie nowych Prezesów Kół,
 • powołanie kierowników Agend Gospodarczych,
 • wręczenie dyplomów Prezesom Kół biorących udział w Konkursie Kół.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Oddziału, Prezes Andrzej Hachoł zaprosił kol. Bronisława Sykulskiego (K 43) do dekoracji Srebrną. Odznaczenie wręczał Członek Zarządu Głównego SEP kol. Krzysztof Nowicki.

Medalami okolicznościowymi zostali uhonorowani:

 • Kol. Ryszard Kordas – medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego
 • Kol. Jan Rudy – medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego,
 • Kol. Grzegorz Kosobudzki – uhonorowany medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,
 • Kol. Edmund Maron – uhonorowany medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,
 • Kol. Wojciech Michalski – uhonorowany medalem 70-lecia Oddziału Wrocławskiego SEP im prof. Kazimierza Idaszewskiego,

Prezes Oddziału kol. Andrzej Hachoł przedstawił nowych Prezesów kół w kadencji 2018-2022. Zostali nimi:

 • Koło nr 2 przy Elektromontaż Wrocław – kol. Stanisław Szyler,
 • Koło Akademicki nr 4 – kol. Daniel Lewandowski,
 • Koło nr 5 przy Klubie Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Michał Nowakowski,
 • Koło nr 8 przy ELEKTROTIM S.A. – kol. Kamil Batkiewicz,
 • Koło nr 13 przy Zakładzie Sieci i Zasilania sp. z o.o. – kol. Tomasz Sekierski,
 • Koło nr 16 przy KOGENERACJI S.A. – kol. Arkadiusz Repczyński,
 • Koło nr 19 – Koło Energetyków – kol. Andrzej Majta,
 • Koło 32 przy Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Dolnośląski, Sp. Gazownicza – kol. Przemysław Ziomek,
 • Koło terenowe nr 43 przy Zarządzie Oddziału – kol. Przemysław Belka,
 • Koło nr 52 przy Politechnice Wydział Elektroniki – kol. Antoni Izworski,

 

Na kolejną kadencję zostali wybrani kierownicy Agend gospodarczych.

 • Ryszard Wójcik – kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa,
 • Stanisław Szyler – kierownik Ośrodka Szkolenia SEP,
 • Andrzej Koźmiński – Przewodniczący Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa

 

Następnie ogłoszono wyniki Konkursu Kół Oddziału Wrocławskiego SEP.

Pierwsze miejsca zajęli:

 •  W grupie A

I-sze miejsce – koło nr 10 przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu – 1503pkt.,Prezes Koła – kol. Arkadiusz Kowalski,

 • W grupie B

I-sze miejsce koło nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej – 1534 pkt., Prezes Koła kol. Jerzy Leszczyński

 • W grupie C

Koło nr 16 przy KOGENERACJA S.A. 902 pkt., Prezes Koła kol. Arkadiusz Repczyński,

 • W grupie T

Koło terenowe nr 43 przy Oddziale Wrocławskim – 1575 pkt., Prezes Koła kol. Przemysław Belka.

 • W grupie S

Koło nr4 Akademickie przy Politechnice Wroc. – 2305 pkt.

Wręczenia dyplomów dokonał Prezes Oddziału kol. Andrzej Hachoł wraz z Przewodniczącym Konkursu Kół kol. Kazimierzem Chabowskim

 

 

DSCN5311 (1)

Spotkanie Członków SEP Koła nr 7 z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia

W dniu 19.04.2018r. w restauracji „Polskie Smaki” budynku NOT, odbyło się spotkanie Członków Koła nr 7 oraz zaproszonych gości: Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzeja Hachoła, Sekretarza Oddziału Wrocławskiego Jana Rudego, oraz Kolegi Zbigniewa Lubczyńskiego i Kolegi Tadeusza Olichwera.

Z ogromną radością i satysfakcją przywitał wszystkich obecnych Prezes Koła nr 7 Kolega Stanisław Jednoróg, który w swoim wystąpieniu powiedział między innymi: „Właśnie przed czterema dniami minęła 60 – rocznica powołania naszego Koła a czas rozmaicie poczyna sobie z ludźmi, na każdym z nas odciska znamię swojego upływu i tym większa wydaje się nasza radość, że możemy wśród nas w sposób szczególny przywitać tych którzy przed 60 laty dokładnie 15 kwietnia 1958 roku byli jego założycielami. Pozwólcie Państwo, że wymienię ich z imienia i nazwiska: Kolega Marian Bojczuk, Kolega Jan Lewczyk, Kolega Jerzy Machowczyk, Kolega Tadeusz Orłowski.

Spoglądając na minione 60 lat możemy być dumni, że nasze Koło przetrwało różne koleje dziejów, których byliśmy świadkami. Początkowo każdy z nas spełniał swoje obowiązki na różnych odpowiedzialnych stanowiskach przekazując swoją wiedzę i umiejętności młodszym pokoleniom, ale pomimo tego, że większość z nas nie jest już czynna zawodowo, to jednak możemy poszczycić się olbrzymim doświadczeniem nie tylko życiowym, ale także, a może przede wszystkim zawodowym”.

Następnie głos zabrał Prezes O/W Andrzej Hachoł który między innymi powiedział, „Koło Wasze ma długą i chlubną tradycję, osiągało i osiąga dobre efekty społeczne w nawiązywaniu więzów koleżeńskich SEP, z okazji tak godnego Jubileuszu Koła, składam gratulacje i życzę wszystkim Członkom satysfakcji z przynależności do naszego stowarzyszenia oraz pomyślności w działalności społecznej i w życiu osobistym”.

Spotkanie odbyło się miłej, życzliwej i koleżeńskiej atmosferze.

                                                                       Prezes Koła Nr 7

                                                                        Stanisław Jednoróg

a8

Jaworzanki z PORE szkoliły elektryków we Wrocławiu

Nowo wybrany Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich dynamicznie zaczął swoją kadencję.

W niespełna jeden tydzień zorganizował dla swoich członków i osób wspierających szkolenie dotyczące bezkosztowych/niskokosztowych form motywowania pracowników. Wykład w formie prezentacji multimedialnej przygotowały i zaprezentowały dr Dorota Domińska-Werbel oraz mgr Bogumiła Sokołowska z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze.

- Współpracę z panią dr Dorotą Domińską-Werbel oraz panią mgr Bogumiłą Sokołowską nawiązaliśmy w ramach Konferencji Naukowej GPW, która odbyła się w grudniu 2017 roku w Muchowie. Cieszę się, że w ten sposób promujemy Jawor oraz udowadniamy, że nasze miasto posiada wielu ciekawych, mądrych i doświadczonych ludzi, którzy potrafią łączyć życie zawodowe ze swoją pasją. Bez wątpienia szkolenia tego typu są ciekawą ofertą dla SEP-u i jego członków - powiedział dr inż. Maciej Gwoździewicz z Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP.

Audytorium z ciekawością wysłuchało interesującej prelekcji, o czym świadczy ożywiona dyskusja po jej zakończeniu. Na koniec prelegentki otrzymały gorące brawa od uczestników szkolenia oraz kwiaty od Prezesa SEP dra inż. Andrzeja Hachoła oraz od Prezesa Akademickiego Koła SEP inż. Daniela Lewandowskiego.

- Szkolenie, w którym wzięliśmy udział było bardzo interesujące oraz pozwoliło ujrzeć aspekty, których na co dzień w zarządzaniu organizacją nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Mam nadzieje, że uczestnicy szkolenia wyszli z niego zadowoleni. Dlatego jako akademickie koło SEP zamierzamy kontynuować szkolenia w tej tematyce, ponieważ niosą one ze sobą przydatne informacje, które mogą nam pomóc w przyszłym życiu zawodowym - podkreślał inż. Daniel Lewandowski, prezes Akademickiego Koła SEP.

- Uwielbiam spotykać się ze studentami podczas wykładów z umiejętności miękkich, gdyż są to ludzie na takim etapie życia, gdzie wiedza o komunikacji, motywacji, wartości siebie jest istotna przy planowaniu sobie dorosłego życia i kariery zawodowej. A to dopiero początek współpracy jaką podjęłam z Politechniką Wrocławską a Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze - mówiła dr Dorota Domińska-Werbel, dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji w Jaworze.

W szkoleniu brali również udział uczestnicy grudniowej Konferencji Naukowej Generacja – Przesył – Wykorzystanie, która w zeszłym roku odbyła się w Muchowie w powiecie jaworskim.

- Prezentacja, w której mogłem wziąć udział była niezwykle interesująca. Dużo treści przedstawionych w ciekawy sposób, zawarte w przysłowiowej pigułce. Ważnym elementem były przykłady z bogatego doświadczenia pań prelegentek oraz sposoby radzenia sobie z problemami w życiu zawodowym - podsumował szkolenie Krzysztof Detyna, uczestnik Konferencji GPW w Muchowie.

 

Autor: dolnyslask24h.pl