image_pdfimage_print
DSCN5156

JUBILEUSZ 90-lecia kolegi Jacka Szpotańskiego.

 

JUBILEUSZ 90-lecia kolegi Jacka Szpotańskiego.

W dniu 17 sierpnia 2017r w budynku NOT w Warszawie odbyło się seminarium z okazji Jubileuszu 90-lat urodzin Jacka Szpotańskiego, wieloletniego Prezesa SEP, Członka Honorowego SEP. Należy podkreślić, że kol. Jacek Szpotański na pierwszą pełnioną przez niego funkcję Prezesa SEP został wybrany na XXII WZD we Wrocławiu w 1981r.

Na uroczystościach jubileuszowych Oddział Wrocławski SEP reprezentowali koledzy: Krzysztof Nowicki – wiceprezes Zarządu, Jan Rudy – sekretarz i Zbigniew Lubczyński – Członek Honorowy SEP.

Jan Rudy

DSCN5152

 

XXIII Sympozjum Naukowo-Techniczne “SEMAG 2017” Automatyka i Elektrotechnika w Przemyśle Wydobywczym 29-31 maja 2017 r.

SEMAG 2017
Zgodnie z tradycją trwającą już 23 lata , w ostatnim tygodniu maja, w dniach 29
÷
31 maja 2017
obradowało XXIII Sympozjum Naukowo- Techniczne SEMAG
2017. Miejscem obrad i spotkań kuluarowych był
hotel „Chata za Wsią” w
Mysłakowicach k/Jeleniej Góry. Temat wiodący Sympozjum to „ Automatyka i
Elektroenergetyka w Przemyśle Wydobywczym”. Głównym organizatorem
Sympozjum było Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział Wrocławski, przy
merytorycznej współpracy Sekcji Elektrotechniki I Automatyki Górniczej
Oddziału Wrocławskiego SEP i Instytutu Tele- i Radiotechnicznego , Warszawa.
Nad trzydniowymi obradami Sympozjum patronat honorowy sprawowali:
Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej
– prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant i Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP dr
inż. Andrzej Hachoł. Całością prac organizacyjnych i merytorycznych kierował
Komitet Organizacyjny i Naukowy w składzie: Prof. dr hab. inż. Bogdan
Miedziński – przewodniczący, dr inż. Zenon Okraszewski – z-ca
przewodniczącego oraz dr inż. Marcin Habrych – sekretarz naukowy.
Obrady Sympozjum odbywały się w trzech Sesjach w których dyskutowano niżej
wymienione zagadnienia:

 • Nowe tendencje w rozwiązaniach maszyn górniczych,
 • Transmisja danych i komunikacja w warunkach kopalnianych
 • ,Problematyka pomiarów jakości energii i innych wielkości elektrycznych,
 • Transmisja PLC w sieciach niskiego i średniego napięcia,
 • Skuteczność pracy nowych rozwiązań układów i elementów automatyki elektroenergetycznej i zabezpieczeniowej,
 • Zagrożenia podczas zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia,
 • Aktualne problemy bezpieczeństwa w kopalniach.

Podczas obrad wygłoszono 24 interesujące referaty, które wywołały ciekawą
wymianę poglądów na poruszane w referatach zagadnienia zarówno w
kuluarach jak i w zaciszu hotelowych pokoi. Obrady były uzupełnione
wystąpieniami przedstawicieli firm prezentujących najnowsze rozwiązania

techniczne i kierunki rozwoju. Podczas obrad Sympozjum ekspozycje o
charakterze reklamowym zaprezentowały firmy:

 • Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.
 • Danfos Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki,
 • PROTEKTEL S.j.
 • Elektrometal Energetyka S.A.
 • WAGO ELWAG Sp. z o. o.
 • ZPUE S.A.
 • Sonel S.A,
 • Relpol S.A.
 • SIBA Polska Sp. z o.o. Control-Serwis
 • UNEX.

Tradycyjnie, po zakończeniu pierwszego dnia obrad, uczestnicy spotkali się na
kolacji grillowej zaś w drugim dniu odbyło się spotkanie podczas kolacji
koleżeńskiej podczas której Przewodniczący prof. Bogdan Miedziński zamknął
formalnie obrady XXIII-go Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG 2017.
Zapraszając wszystkich zebranych do udziału w kolejnym już XXIV Sympozjum
Naukowo-Technicznym SEMAG 2018 który zgodnie z tradycją odbędzie się w
ostatnim tygodniu maja 2018 roku. W dniu trzecim zwiedzano Zamek Książ i po
obiedzie nastąpił wyjazd uczestników.
Informacją opracował

Zenon Okraszewski