image_pdfimage_print

drugie w 2018 r spotkanie w Klubie Dyskusyjnym Oddziału W/SEP

Serdecznie zapraszamy na drugie w 2018 r spotkanie w Klubie Dyskusyjnym Oddziału W/SEP

dnia 24.01.2017[środa] od godziny 15.00  do 19.00 .Wrazie potrzeby i dłużej

od godziny 15.00 do 16.55 do sali 221 budynku NOT

gdzie można-

  •   uzyskać po wcześniejszym zgłoszeniu bezpłatne konsultacje dotyczące projektów lub zadań prowadzonych w branży elektrycznej
  •    dokonać przeglądu wybranych czasopism sepowskich   INPE,Elektroinstalator, elektroinfo ,Wiadomości Elektrotechniczne,Przegląd Elektrotechniczny ,Energetyka ,   Elektronika .Przegląd Telekomunikacyjny .
  • Można też po zgłoszeniu dyżurującej Koleżance Elżbiecie Zachembie wypożyczyć czasopismo do domu
  •           wspólnie rozwijać swoje zainteresowania poza branżowe (gra w szachy, czytanie książek beletrystycznych itp.)

Od godziny 17.00.zapraszamy  do  sali 208 budynku NOT

gdzie Kolega Leszek Ładniak odpowie na pytanie

Czy prawo Ohma dalej jest prawdziwe? 

G. S. Ohm  autor powszechnie znanego podstawowego prawa elektrotechniki jest postacią praktycznie mało znaną. Ilu z nas elektryków wie kim był z wykształcenia, gdzie mieszkał i gdzie pracował? Jeszcze mniej wiemy o tym co i jak badał? Czy to co opisał  prawie 200 lat temu w swoich pracach jest nadal prawdą? Zapraszamy na spotkanie!

 

Zapraszamy również  na stronę naszego Oddziału W/SEP www.sep.wroc.pl i w tym do zakładek Aktualności i Oddział na których znajdują się informacje o działalności  Oddziałowego  Klubu Dyskusyjnego

 

Przesyłając w załączniku terminy spotkań Klubowych w 2018 r    do obsadzenia pozostaje 18 terminów do końca roku,

[ Klub otwarty jest zawsze w drugą i czwartą środę miesiąca oprócz przerwy wakacyjnej i czwartej środy grudnia]

Rada Klubu umożliwia rezerwację   ewentualnych własnych  wystąpień na forum Klubu Dyskusyjnego.

 

 

Z koleżeńskim  pozdrowieniem.

Czesław Ratajczak

Nowor.6

Spotkanie Noworoczne Oddziału Wrocławskiego SEP

W dniu 5.01.2018 w budynku NOT odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne aktywnych działaczy i sympatyków Oddziału Wrocławskiego SEP oraz zaproszonych gości.

W spotkaniu udział wzięli:

Prezes SEP – Piotr Szymczak

Przewodniczący DOIIB – Eugeniusz Hotała

Prezes WR FSNT NOT – Tadeusz Nawracaj

Dziekan Wydziału PPT – Arkadiusz Wójs

Dziekan Wydziału Elektroniki – Czesław Smutnicki

Oraz liczne grono przedstawicieli nauki Politechniki Wrocławskiej.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Członkowie Honorowi SEP, prezesi i przedstawiciele członków wspierających, prezesi wszystkich Kół Oddziału Wrocławskiego SEP.

Zebranych powitał Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł. Minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli w 2017r. Sprawozdanie z działalności Oddziału z 2017 roku w formie multimedialnej przedstawił Prezes Andrzej Hachoł. Niespodzianką dla zebranych było przyznanie przez Zarząd Główny SEP medali dla zasłużonych działaczy Oddziału. Prezes Piotr Szymczak wręczył medale następującym kolegom:

Bogdanowi Synalowi – Medal M. Doliwo-Dobrowolskiego

Zbigniewowi Lubczyńskiemu – Medal R. Dzieślewskiego

Krzysztofowi Nowickiemu  – Medal K. Szpotańskiego

Andrzejowi Hachołowi – Medal S. Fryzego

Leszkowi Pawlaczykowi – Medal M. Pożaryskiego

Ciekawy referat pt. „Kropki kwantowe – wybrane własności i zastosowania”  wygłosił Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Technik prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs.

Po zakończeniu części merytorycznej przy nastrojowej muzyce odbyło się spotkanie koleżeńskie i dyskusje w podgrupach.

Jan Rudy

 

_DSC6156

Spotkanie Świąteczne Seniorów Oddziału Wrocławskiego SEP.

Spotkanie Świąteczne Seniorów Oddziału Wrocławskiego SEP.

W dniu 18.12.2017r odbyło się Doroczne Spotkanie Świąteczne Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP z Seniorami Oddziału. W spotkaniu uczestniczyło ok 70 osób.Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim roku kolegów.Życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim obecnym złożył Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł. W spotkaniu uczestniczył tradycyjnie Ks. Profesor Jerzy Machnacz, który poprowadził część  duchową spotkania z odmówieniem modlitwy oraz podzieleniem się opłatkiem. Następnie obecni złożyli sobie wzajemne życzenia. Po złożeniu życzeń przystąpiono do kolacji wigilijnej.

Jan Rudy

 

1

IV edycja Konferencji Naukowej Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2017

W dniach 1–3 grudnia 2017 roku w Pałacu w Muchowie odbyła się IV edycja Konferencji Naukowej Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2017.Konferencję honorowymi patronatami objęli: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Eugeniusz Hotała, Prezes Zarządu Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Tadeusz Nawracaj oraz Starostwo Powiatowe w Jaworze.

 

Organizatorami Konferencji był Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich
oraz Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. W Konferencji udział wzięło 28 uczestników,
w tym przedstawiciele z Politechniki Kijowskiej oraz Politechniki w Dnipro. Gośćmi honorowymi byli:
Jego Ekscelencja Biskup Legnicki prof. Zbigniew Kiernikowski, Prorektor ds. Nauczania PWr
prof. Andrzej Dziedzic,Prorektor ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej dr Jacek Lamperski,Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Waldemar Rebizant oraz Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego KGHM CUPRUM Jan Zimroz.

 

W pierwszy dzień Konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić Sudecką Zagrodę Edukacyjną
w Dobkowie poznając historię geologiczną Pogórza Kaczawskiego. Następnie panie dr Dorota Domińska-Werbel oraz Bogumiła Sokołowska poprowadziły szkolenie z zakresu umiejętności osobistych i interpersonalnych. Wieczorem odbyła się Sesja Inauguracyjna oraz uroczysta kolacja.

 

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się Sesja Uroczystą, w której wystąpił m.in. prof. Jan Zawilak.
To właśnie on wygłosił referat na temat silników z magnesami trwałym, których sprawność może osiągać nawet 99%. Następnie prelegenci przedstawiali swoje prezentacje w Sesjach: Lokalnej, Maszyny i Urządzenia Elektryczne oraz Rozdział i Zasilanie Energią Elektryczną. Wieczorem najlepsi prelegenci zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami w postaci przyrządów pomiarowych marki SONEL, porcelany stołowej produkcji Karolina Sp. z o.o. oraz koszulek z motywami patriotycznym.

 

W niedzielę uczestnicy zwiedzili w Jaworze rzymskokatolicki Kościół św. Marcina oraz ewangelicko-augsburski Kościół Pokoju. Zwieńczeniem Konferencji był obiad w restauracji Ratuszowa.
Sponsorami tegorocznej Konferencji GPW była Politechnika Wrocławska, Wrocławski Oddział SEP, Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o., zakład porcelany stołowej Karolina Sp. z o.o., producent blach ciętych laserowo Kisielewski Sp. z o.o., wydawca medialny DJAmedia Sp. z o.o.