image_pdfimage_print

Spotkanie Klubu Dyskusyjnego Wrocławskiego Oddziału SEP, które odbędzie się 14 listopada 2018 r.

Szanowni Koledzy,
Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego Wrocławskiego Oddziału SEP, które odbędzie się 14 listopada 2018 r. (środa) o godz. 17.oo, w sali 208, bud. NOT ul. Piłsudskiego 74.
W ramach tego spotkania odbędą się prelekcje kolegów
Antoniego Długosza i Janusza Sobolewskiego
na temat:
„Elektro-zagrożenia w energetyce na przykładzie wybranych wypadków porażenia prądem elektrycznym i oparzeń łukiem elektrycznym”
„Zasady i sposoby ochrony od porażeń prądem elektrycznym i oparzeń łukiem elektrycznym w USA”
Od godziny 15.00 do 16.55 zapraszamy do sali 221, gdzie dostępne są czasopisma Stowarzyszenia Elektryków Polskich, INPE, Elektroinstalator, Elektroinfo, Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Elektrotechniczny, Energetyka, Elektronika, Przegląd Telekomunikacyjny, a także istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących projektów związanych z branżą elektryczną oraz obowiązujących norm i przepisów.
Leszek Ładniak
Przewodniczący Rady Klubu
11

Koło nr 16 SEP działające przy KOGENERACJI S.A. zorganizowało wycieczkę integracyjno-szkoleniową. Białoruś

Białoruś – kraj bliski i mało znany.

Jak co roku Koło nr 16 SEP działające przy KOGENERACJI S.A. zorganizowało wycieczkę integracyjno-szkoleniową. Tym razem naszym celem była Białoruś.

Wspólnie z biurem turystycznym M-Travels ze Skarżyska Kamiennej przygotowano program wycieczki, który spełniał nasze oczekiwania, zarówno co do miejsc związanych z polskością na tych ziemiach jak również zawierał elementy techniczne.

Wycieczka rozpoczęła się w sobotę 8 września całodniowym przejazdem autobusowym z Wrocławia do Grodna. W dniu następnym nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od jednej z najstarszych zachowanych świątyń prawosławnych w północnej Europie, czyli Cerkwi Świętych Borysa i Gleba (z 1180 r.)[1.] tzw. Kołoży. Pięknie położona na stromym brzegu Rzeki Niemen cerkiew jest doskonałym punktem widokowym na Grodno i płynącą poniżej rzekę. Nie można pominąć wszech obecnych w mieście zabytków, wśród których na naszej drodze znajdziemy: ulicę Sowiecką [2.], która, jest obecnie głównym deptakiem miejskim oraz strażacką wieżę obserwacyjną wraz z remizą straży pożarnej. Zwiedzimy restaurowany stary Zamek[3.] i Nowy Zamek [4.], który był świadkiem ostatniego Sejmu I Rzeczypospolitej.

Kolejnymi miejscami bardzo mocno związanymi z polskością tych terenów są domy: Elizy Orzeszkowej [5., 6.], obok której znajduję przepiękna – główna cerkiew Grodna i Grodzieńskiej Diecezji Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi [7., 8.] i Muzeum Literackie Zofii Nałkowskiej.

W centrum Grodna znajduje się również Bazylika Katedralna [9., 10.] pod wezwaniem św. Franciszka Xawerego (wcześniej kościół Jezuitów), którego pierwszym fundatorem był król Stefan Batory.

W drugiej części dnia zapoznaliśmy się z historia powstania i stanem obecnym Kanału Augustowskiego [11., 12.]. Kanał o długości 101 km został zbudowany na polecenia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Prace budowlane zakończono w 1832 roku.

Kolejnym miejscem na trasie naszej wycieczki związanym z polskością na tych ziemiach jest mogiła mitycznych założycieli rodu Bohatyrowiczów, usypana pod prastarym dębem, jest otoczona szczególnym kultem i dbałością przez kolejne pokolenia. Wiąże się z nią legenda o Janie i Cecylii, parze kochanków, którzy wywodzili się z różnych stanów i dzięki ciężkiej pracy, miłości, jaka ich łączyła oraz wzajemnemu wsparciu zdołali wybudować na miejscu dzikiej puszczy okazałą i bogatą osadę [13., 14.].

Kolejny dzień zwiedzania to przejazd do Starych Wasiliszek – rodzinnej miejscowości Czesława Niemena [15., 16., 17., 18.], a następnie przejazd do Nowogródka, zwiedzanie muzeum w domu rodzinnym Adama Mickiewicza [19., 20., 21.].

Chyba najbardziej oczekiwaną częścią naszej wycieczki są zakłady produkujące największe wywrotki świata! W zakładach w Żodzino można dotknąć legendy [23.] i zajrzeć do przyszłości przemysłu motoryzacyjnego wywrotek BiełAZ. Nie można było się oprzeć i nie spróbować stanąć przy kole największej wywrotki w historii lub wspiąć się na poziom kabiny legendarnego BiełAZa 75710! [24., 25., 26.,]

Kolejny dzień do zwiedzanie kompleksu agroturystycznego [28., 29., 30., 31.]. Mamy przed sobą rzadki w postsowieckim świecie przykład „pana na włościach”. Agroturystyczny kompleks znajduje się na brzegu jeziora Narocz w północnej Białorusi, a samą nazwę otrzymał od pobliskiej wsi – Nanosy. Ziemię na półwyspie swojego czasu chciano rozdać pod działki, ale malownicze miejsce we właściwym czasie wykupił biznesman Jauhen Nawasieliecki. Czy słusznie? Oceńcie sami.

Zespół zamkowy w Mirze. Dzieje zamku nierozerwalnie związane są z rodem Radziwiłłów i polskością na tych ziemiach. W 2000 roku zamek został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, w związku z czym zaczęto jego rewaloryzację i odbudowę. Przy tej okazji z trzech stron zamku zrekonstruowano ziemne fortyfikacje bastionowe.

Mało który ze starych zamków nie posiada „swojego” ducha i swojej legendy o ukrytych skarbach. Niepozbawione obu tych „wartości” były również zamki na dawnych polskich Kresach Wschodnich. Jeden z nich, w Nieświeżu (obecnie Białoruś), miał być siedzibą czarnej damy – ducha Barbary Radziwiłłówny, do dziś też krążą opowieści o ukrytych na jego terenie skarbach, w tym szczególnie rozpalających wyobraźnię złotych figurach dwunastu apostołów.

.Notatkę opracowali członkowie koła nr 16 SEP

5

Wycieczka integracyjno-techniczna Rumunia – Mołdawia – Ukraina.

W dniach 17-25 września 2018 r. Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP zorganizował 9 dniową autokarową wycieczkę integracyjno-techniczną

Rumunia – Mołdawia – Ukraina.

 

Organizację wycieczki zlecono do Biura Podróży Tour Operator VERVINCI TRAVEL Bydgoszcz.

W wycieczce udział wzięło 38 osób.

*        Po 15 godzinnej podróży przez Czechy, Słowację i Węgry dotarliśmy do miasta ORADEA w Rumuni, gdzie mieliśmy pierwszy nocleg w hotelu Continental Forum.

*        W drugim dniu zwiedzaliśmy miasto ORADEA z piękną zabudową oraz odbudowanymi cerkwiami i kościołami. Następnie zwiedziliśmy najpiękniejszy gotycki zamek Hunedoara. W godzinach popołudniowych udaliśmy się w kierunku miasta SIBIU ( Sybin) gdzie mieliśmy zarezerwowany hotel ANA AIRPORT.

Po drodze podziwialiśmy konstrukcje linii wysokiego napięcia 750 kV oraz stacje GPZ.

*        W trzecim dniu przejechaliśmy słynną Trasą Transfogarską, która prowadzi przez Góry Fogaraskie – najwyższe pasmo górskie w Rumunii. Poprzez serpentyny i agrafki piękną trasą wspięliśmy się na wysokość ponad 2000 m. Po doznanych wrażeniach skierowaliśmy się do Braszowa gdzie mieliśmy następny wypoczynek w hotelu Brasov. W drodze do hotelu zatrzymaliśmy się w miejscowości BRAN gdzie mogliśmy sfotografować słynny zamek DRAKULI.

 

*        Ostatni czwarty dzień w Rumunii to zwiedzanie Pałacu Peles – dawnej rezydencji letniej królów Rumunii – obecnie muzeum w miejscowości Sinaia. Zbudowany on został w XIX wieku. W 1884 r. w pałacu zainstalowano instalację elektryczną – posiadał własny generator. W ten sposób zakończyliśmy zwiedzanie Rumunii i udaliśmy się w kierunku Mołdawii do Kiszyniowa, gdzie mieliśmy 2 noclegi. W godzinach wieczornych przybyliśmy do hotelu IRIS w Kiszyniowie.

*        Piąty dzień to zwiedzanie miasta Kiszyniowa i jego zabytków, w tym Bulwar Stefana

Wielkiego, Cerkiew św. Konstantyna i Heleny z XVIII wieku i inne zabytki.

*        Po śniadaniu szóstego dnia udaliśmy się do zwiedzenia kompleksu klasztornego Orheiul Vechi, gdzie zobaczyliśmy kutą w skale cerkiew, malowniczo położoną dzwonnicę i pieczary klasztoru z XII-XVIII wieku. Następnie zwiedziliśmy słynny zakład winiarski CRICOVA. Jest to podziemne miasto win i szampanów z ok. 130 km podziemnych tuneli. Robi wrażenie. Udajemy się do hotelu aby odpocząć przed dalszą podróżą na Ukrainę.

*        Siódmego dnia przekraczamy granicę Mołdawia – Ukraina i udajemy się do Chocimia, gdzie zwiedzamy zamek – fortecę nad Dniestrem i kwaterujemy w hotelu Days w Kamieńcu Podolskim.

*        Ósmy dzień spędzamy na zwiedzaniu Kamienia Podolskiego w tym Katedrę Katolicką, gdzie proboszcz Katedry przekazuje nam informację i oprowadza po świątyni. Następnie zwiedzamy słynny zamek kamieniecki z licznymi basztami do którego prowadzi Most Zamkowy. Po zwiedzaniu udajemy się na ostatni nocleg w hotelu Panska Gora w Sokilnykach koło Lwowa.

*        Dziewiąty dzień to krótkie zwiedzanie Lwowa (Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, Starówka, Rynek) i powrót do Kraju.

Opracował: Jan Rudy.