image_pdfimage_print
IMG_20180528_173655835

XXIV Sympozjum Naukowo-Technicznego „SEMAG 2018”

W dniach 28 – 30 maja 2018 r. w Mysłakowicach k. Jeleniej Góry odbyło się XXIV Sympozjum Naukowo-Techniczne „SEMAG 2018”. Głównym Organizatorem Sympozjum był Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współudziale Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie. W tym roku przyjechało na SEMAG 83 uczestników tj, o około 20 uczestników mniej niż w roku ubiegłym. Przyczyną są perturbacje kadrowe w zarządach przedsiębiorstw z udziałem skarbu państwa, dotyczy to zwłaszcza przemysłu wydobywczego. Obrady Sympozjum odbywały się pod Patronatem Honorowym Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. Waldemara Rebizanta i Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP dr inż. Andrzeja Hachoła. Patronat medialny objął wydawca miesięcznika Elektroinfo. Od 24 lat początkowo jako Seminarium a później jako Sympozjum coroczne obrady organizuje Komitet Organizacyjny powołany przy Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Oddziału Wrocławskiego SEP pod przewodnictwem prof. dr hab. inż Bogdana Miedzińskiego i dr inż. Zenona Okraszewskiego.

II Informacja merytoryczna

Tematem wiodącym obrad tegorocznego SEMAG-u była „Automatyka i Elektroenergetyka w przemyśle wydobywczym”. Na Sympozjum zgłoszono 17 referatów, które wygłoszono w 5 merytorycznych sesjach. Główne zagadnienia poruszane w wygłaszanych referatach to między innymi:

  • problemy eksploatacyjne i tendencje rozwojowe nowoczesnych układów napędowych maszyn górniczych,
  • przewodowe i bezprzewodowe systemy transmisji danych,
  • nowoczesne metody pomiarowe jakości energii i innych wielkości elektrycznych,
  • aktywna kompensacja mocy biernej w układach zasilania z odbiorami nieliniowymi,
  • nowoczesne rozwiązania układów i elementów automatyki elektroenergetycznej i zabezpieczeniowej,
  • aktualne problemy bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych

Podczas sympozjum ekspozycje o charakterze reklamowym zaprezentowały niżej wymienione firmy:

v    DRUT-PLAST Sp. z o.o.

v    SIBA Polska Sp. z o.o.

v    RELPOL S.A.

v    DANFOSS Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki

v    WAGO ELWAG Sp. z o.o.

v    Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.

v    ELEKTROMETAL ENERGETYKA S.A.

Zgodnie z przyjętym od 24 lat zwyczajem Sympozjum otwiera, wita i przedstawia przybyłych gości Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego prof. Bogdan Miedziński. Po zakończeniu obrad dwóch sesji merytorycznych tradycyjnie organizatorzy zapraszają na kolację grillową podczas której trwają ożywione merytoryczne dyskusje. Drugi, bardzo pracowity merytorycznie dzień obrad, wieńczy podsumowanie sympozjum przez Przewodniczącego prof. Bogdana Miedzińskiego i formalne zamknięcie obrad Sympozjum. Do tradycji należy kolacja koleżeńska wraz z koncertem zespołu muzycznego. W trzecim dniu Sympozjum organizatorzy zaprosili Uczestników na wycieczkę do huty szkła kryształowego w Piechowicach.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego prof. Bogdan Miedziński zaprosił wszystkich obecnych do udziału w kolejnym XXV „Jubileuszowym” Sympozjum Naukowo-Technicznym „SEMAG 2019”, które tradycyjnie odbędzie się w ostatnim tygodniu maja 2019 roku.

                                                                                                                                             Zenon Okraszewski

IMG_5801

Elektryzująca Pasja 2018

W dniu 23 kwietnia 2018 roku odbyła się Gala Finałowa ogólnopolskiego konkursu „Elektryzująca Pasja” organizowanego przez firmę Elektrotim S.A. Była to już XI edycja tych technicznych zmagań, nad którymi patronat sprawowało m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Urząd Patentowy, Politechnika Wrocławska. Gala finałowa odbyła się tradycyjnie w zabytkowej auli Ratusza Miasta Wrocław. W tym roku do konkursu została zgłoszona rekordowa liczba 118 prac z 27 szkół reprezentujących 20 miast z całej Polski w sumie ok. 200 uczestników.

 

 

 

DSCN7878

W dniach 21 – 24.06.2018r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniach 21-24.06.2018r. w Poznaniu odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP.

W zjeździe udział wzięło ok. 250 osób. Z Oddziału Wrocławskiego w WZD udział wzięło 9 delegatów i 2 Członków Honorowych.

Na wstępie obrad zostały wręczone statuetki za konkurs Oddziałów. Oddział Wrocławski SEP otrzymał statuetkę za zajęcie I miejsca dla Oddziałów powyżej 800 członków.

W pierwszym dniu Walny Zjazd Delegatów wybrał Członków Honorowych SEP

Z Oddziału Wrocławskiego godność tą otrzymał Kol. Krzysztof Nowicki.

Do funkcji Prezesa SEP było 2 kandydatów Waldemar Dunajewski i Piotr Szymczak.

W głosowaniu Zjazd wybrał Kol. Piotra Szymczaka na Prezesa SEP.

W drugim dniu WZD odbyły się wybory Zarządu i pozostałych organów SEP

Do Władz Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Oddziału Wrocławskiego wybrani zostali koledzy:

do Zarządu Głównego: Krzysztof Nowicki i Jan Pytlarz

do Głównej Komisji Rewizyjnej; Wojciech Grotowski i Edward Ziaja,

do Głównego Sądu Koleżeńskiego; Zbigniew Lubczyński,

do Komisji Wyborczej WZD SEP: Ryszard Kordas i Andrzej Sikora.