image_pdfimage_print

Dziesiąte w 2018 roku spotkanie klubowe

Rada Klubu Oddziału W/ SEP serdecznie zaprasza na dziesiąte w 2018 roku spotkanie klubowe

 

 

Spotkanie odbędzie się 23.05.2018 [środa] w godzinach 15.00 – 19.00 w budynku NOT we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego 74

 

Od godziny 15.00 do 16.55 zapraszamy do sali 221 gdzie można:

 

 • uzyskać po wcześniejszym zgłoszeniu bezpłatne konsultacje dotyczące projektów prowadzonych w branży elektrycznej,
 • dokonać przeglądu wybranych czasopism sepowskich, INPE, Elektroinstalator, Elektroinfo, Wiadomości Elektrotechniczne, Przegląd Elektrotechniczny, Energetyka, Elektronika,Przegląd Telekomunikacyjny,
 • można również po zgłoszeniu dyżurującej Koleżance Elżbiecie Zachembie wypożyczyć czasopismo do domu.

                                                                                    Od godziny 17.00 zapraszamy do sali 208 wszystkich zainteresowanych na spotkanie z Kolegom Janem Francykiem znanym  w kręgu Sepowców” podróżnikiem i   gawędziarzem” który jak opowiada to słuchaczowi wydaje się jakby On był też w tych miejscach o których Kolega Jan Francyk opowiada

 

                                           Temat:     Polskim Fiatem 125p do zwrotnika Raka”.

 Temat bogato ilustrowany przezroczami dotyczy „wyprawy” do centrum Sahary na pokładzie „podrasowanego” Fiata 125p.

 

 

Zapraszamy również  na stronę naszego Oddziału W/SEP www.sep.wroc.pl i w tym do zakładek Aktualności i Oddział na których znajdują się informacje o działalności  Oddziałowego  Klubu Dyskusyjnego

 

Przesyłając w załączniku terminy spotkań Klubowych w 2018 r    do obsadzenia pozostaje 9 terminów do końca roku,

[ Klub otwarty jest zawsze w drugą i czwartą środę miesiąca oprócz przerwy wakacyjnej i czwartej środy grudnia]

 

W maju tego roku są to środy 09.05.2018 oraz 23.05.2018

 

Rada Klubu umożliwia rezerwację   ewentualnych własnych  wystąpień na forum Klubu Dyskusyjnego.

 

 

Z koleżeńskim  pozdrowieniem.

Czesław Ratajczak

3

Posiedzenie Zarzadu Oddziału w dniu 23 kwietnia 2018

W dniu 23 kwietnia odbyło się cykliczne, poszerzone posiedzenie zarządu Oddziału z udziałem Członków Honorowych, Prezesów Kół, Komisji rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczących Kolegiów i Sekcji, Przewodniczących Komisji, Przewodniczących Rad ośrodków oraz Kierowników Agend Gospodarczych.

W porządku obrad tego posiedzenia znalazły się m. in.:

 • wręczenie odznaczeń i medali,
 • przedstawienie nowych Prezesów Kół,
 • powołanie kierowników Agend Gospodarczych,
 • wręczenie dyplomów Prezesom Kół biorących udział w Konkursie Kół.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Oddziału, Prezes Andrzej Hachoł zaprosił kol. Bronisława Sykulskiego (K 43) do dekoracji Srebrną. Odznaczenie wręczał Członek Zarządu Głównego SEP kol. Krzysztof Nowicki.

Medalami okolicznościowymi zostali uhonorowani:

 • Kol. Ryszard Kordas – medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego
 • Kol. Jan Rudy – medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego,
 • Kol. Grzegorz Kosobudzki – uhonorowany medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,
 • Kol. Edmund Maron – uhonorowany medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego,
 • Kol. Wojciech Michalski – uhonorowany medalem 70-lecia Oddziału Wrocławskiego SEP im prof. Kazimierza Idaszewskiego,

Prezes Oddziału kol. Andrzej Hachoł przedstawił nowych Prezesów kół w kadencji 2018-2022. Zostali nimi:

 • Koło nr 2 przy Elektromontaż Wrocław – kol. Stanisław Szyler,
 • Koło Akademicki nr 4 – kol. Daniel Lewandowski,
 • Koło nr 5 przy Klubie Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Michał Nowakowski,
 • Koło nr 8 przy ELEKTROTIM S.A. – kol. Kamil Batkiewicz,
 • Koło nr 13 przy Zakładzie Sieci i Zasilania sp. z o.o. – kol. Tomasz Sekierski,
 • Koło nr 16 przy KOGENERACJI S.A. – kol. Arkadiusz Repczyński,
 • Koło nr 19 – Koło Energetyków – kol. Andrzej Majta,
 • Koło 32 przy Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Dolnośląski, Sp. Gazownicza – kol. Przemysław Ziomek,
 • Koło terenowe nr 43 przy Zarządzie Oddziału – kol. Przemysław Belka,
 • Koło nr 52 przy Politechnice Wydział Elektroniki – kol. Antoni Izworski,

 

Na kolejną kadencję zostali wybrani kierownicy Agend gospodarczych.

 • Ryszard Wójcik – kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa,
 • Stanisław Szyler – kierownik Ośrodka Szkolenia SEP,
 • Andrzej Koźmiński – Przewodniczący Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa

 

Następnie ogłoszono wyniki Konkursu Kół Oddziału Wrocławskiego SEP.

Pierwsze miejsca zajęli:

 •  W grupie A

I-sze miejsce – koło nr 10 przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu – 1503pkt.,Prezes Koła – kol. Arkadiusz Kowalski,

 • W grupie B

I-sze miejsce koło nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej – 1534 pkt., Prezes Koła kol. Jerzy Leszczyński

 • W grupie C

Koło nr 16 przy KOGENERACJA S.A. 902 pkt., Prezes Koła kol. Arkadiusz Repczyński,

 • W grupie T

Koło terenowe nr 43 przy Oddziale Wrocławskim – 1575 pkt., Prezes Koła kol. Przemysław Belka.

 • W grupie S

Koło nr4 Akademickie przy Politechnice Wroc. – 2305 pkt.

Wręczenia dyplomów dokonał Prezes Oddziału kol. Andrzej Hachoł wraz z Przewodniczącym Konkursu Kół kol. Kazimierzem Chabowskim

 

 

DSCN5311 (1)

Spotkanie Członków SEP Koła nr 7 z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia

W dniu 19.04.2018r. w restauracji „Polskie Smaki” budynku NOT, odbyło się spotkanie Członków Koła nr 7 oraz zaproszonych gości: Prezesa Oddziału Wrocławskiego SEP Andrzeja Hachoła, Sekretarza Oddziału Wrocławskiego Jana Rudego, oraz Kolegi Zbigniewa Lubczyńskiego i Kolegi Tadeusza Olichwera.

Z ogromną radością i satysfakcją przywitał wszystkich obecnych Prezes Koła nr 7 Kolega Stanisław Jednoróg, który w swoim wystąpieniu powiedział między innymi: „Właśnie przed czterema dniami minęła 60 – rocznica powołania naszego Koła a czas rozmaicie poczyna sobie z ludźmi, na każdym z nas odciska znamię swojego upływu i tym większa wydaje się nasza radość, że możemy wśród nas w sposób szczególny przywitać tych którzy przed 60 laty dokładnie 15 kwietnia 1958 roku byli jego założycielami. Pozwólcie Państwo, że wymienię ich z imienia i nazwiska: Kolega Marian Bojczuk, Kolega Jan Lewczyk, Kolega Jerzy Machowczyk, Kolega Tadeusz Orłowski.

Spoglądając na minione 60 lat możemy być dumni, że nasze Koło przetrwało różne koleje dziejów, których byliśmy świadkami. Początkowo każdy z nas spełniał swoje obowiązki na różnych odpowiedzialnych stanowiskach przekazując swoją wiedzę i umiejętności młodszym pokoleniom, ale pomimo tego, że większość z nas nie jest już czynna zawodowo, to jednak możemy poszczycić się olbrzymim doświadczeniem nie tylko życiowym, ale także, a może przede wszystkim zawodowym”.

Następnie głos zabrał Prezes O/W Andrzej Hachoł który między innymi powiedział, „Koło Wasze ma długą i chlubną tradycję, osiągało i osiąga dobre efekty społeczne w nawiązywaniu więzów koleżeńskich SEP, z okazji tak godnego Jubileuszu Koła, składam gratulacje i życzę wszystkim Członkom satysfakcji z przynależności do naszego stowarzyszenia oraz pomyślności w działalności społecznej i w życiu osobistym”.

Spotkanie odbyło się miłej, życzliwej i koleżeńskiej atmosferze.

                                                                       Prezes Koła Nr 7

                                                                        Stanisław Jednoróg

tram

Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna (Wrocław, 7 września 2018 r.)

 

 

sep                                            pwr

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski

Sekcja Trakcji Elektrycznej

oraz

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukowo -Techniczną

 

TRAM – TRAIN

ZINTEGROWANE SYSTEMY TRANSPORTU PUBLICZNEGO

tram

 Wrocław, 7 września 2018 r

 

Cel Konferencji

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących możliwości wykorzystania infrastruktury kolejowej w przewozach zbiorowych miejskiej i podmiejskiej komunikacji zbiorowej z wykorzystaniem pojazdów o napędzie hybrydowym lub wielosystemowym.

 

Tematyka Konferencji

Zgłaszane do prezentacji referaty i artykuły powinny koncentrować się na następujących zagadnieniach:

 • wielosystemowe i hybrydowe pojazdy kolejowe i tramwajowe,
 • klasyczne i niekonwencjonalne układy i źródła zasilania pojazdów,
 • przetwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej na potrzeby transportu,
 • metody analizy i oceny sieci transportu publicznego,
 • integracja infrastruktury kolejowej, tramwajowej i drogowej,
 • organizacja ruchu na granicy dwóch systemów przewozowych,
 • certyfikacja i homologacja środków transportu,
 • aspekty prawne związane z organizacją i integracją systemów komunikacji.

 

W ramach konferencji przewidziano trzy następujące panele tematyczne:

1. Rozwiązania techniczne taboru i układów zasilania.

2. Integracja istniejących systemów komunikacyjnych.

3. Aspekty prawne integracji przewozów.

 

Zgłoszenie referatu, streszczenie (do 200 słów), należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia 31 maja 2018 r.

 

Imprezy towarzyszące konferencji

Plenarnym tematycznym posiedzeniom zorganizowanym w ramach konferencji towarzyszyć będzie:

- prezentacja podmiotów gospodarczych,

- ekspozycja materiałów i urządzeń,

- wycieczka techniczna,

- spotkanie koleżeńskie.

 

Patronat Honorowy

Patronat honorowy nad konferencją przyjęły następujące osoby i instytucje:

 

Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Andrzej Hachoł Prezes Wrocławskiego Oddziału SEP
Waldemar Rebizant Dziekan Wydziału Elektrycznego PWr
Ireneusz Merchel Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wojciech Orzech Prezes PKP Energetyka S.A.
Andrzej Żurkowski Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

 

Komitet Naukowy

 

Krzysztof Karwowski Politechnika Gdańska
Piotr Drozdowski Politechnika Krakowska
Waldemar Zając-Domański Politechnika Krakowska
Jan Anuszczyk Politechnika Łódzka
Adam Szeląg Politechnika Warszawska
Tadeusz Glinka Politechnika Śląska
Tomasz Sikorski Politechnika Wrocławska
Jan Bień Politechnika Wrocławska

 

Sekretarz naukowy          

Leszek Ładniak – Politechnika Wrocławska

 

Ważne terminy

 

Zgłoszenie udziału w konferencji 30 czerwca 2018 r.
Przesłanie streszczenia referatu 31 maja 2018 r.
Objęcie patronatem konferencji 30 maja 2018 r.
Wniesienie opłaty z tytułu wykupu pakietu konferencyjnego 30 czerwca 2018 r.
Przesłanie tekstów referatów 15 sierpnia 2018 r.
Wniesienie opłaty za uczestnictwo w konferencji 15 sierpnia 2018 r.
Przesłanie uczestnikom kart uczestnictwa i programu konferencji 25 siepnia 2018 r.

 

Karty zgłoszeń

- wersja PL

- wersja EN

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Leszek Ładniak – przewodniczący, Jerzy Bilski – sekretarz,

Krzysztof Nowicki, Edward Chamioło, Kazimierz Chabowski, Leszek Paśko, Andrzej Bochenek, Łukasz Felcenloben

 

Sekretariat Konferencji

Barbara Kazubek – tel./fax (+48) 71-343-66-41; 71-78-18-502, e-mail: sep.wroc@post.pl

 

Adres Komitetu Organizacyjnego

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, Dom Technika NOT

tel. (+48) 71-78-18-502, tel./fax (+48) 71-343-66-41

e-mail:tramtrain@sep.wroclaw.pl, www.sep.wroc.pl

 

Warunki uczestnictwa

Konferencja odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. we Wrocławiu w hotelu Silver Tower Center przy pl. Konstytucji 3-Maja 3.

 

                Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 610 zł + vat 23%

Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy dokonywać na załączonym formularzu, który po wypełnieniu należy przesłać na adres komitetu organizacyjnego.

 

W ramach opłaty za udział w konferencji organizatorzy zapewniają:

- materiały konferencyjne,

- obsługę administracyjną,

- posiłki w dniach konferencji,

- udział w spotkaniu koleżeńskim,

- udział w wycieczce technicznej,

- pomoc w rezerwacji noclegów w hotelu.

 

Koszty dojazdu i zakwaterowania uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie.

Konto Bankowe Konferencji

 

Opłatę konferencyjną z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwą i numerem NIP instytucji oraz dopiskiem TramTrain 2018, należy wpłacić na konto:

Bank BZ WBK SA: 29 1090 2398 0000 0001 0279 1221