image_pdfimage_print

Informacja dotycząca SEMAG-u 2017

Tradycyjnie w ostatnim tygodniu maja odbędzie się XXIII Sympozjum
Naukowo-Technicznego SEMAG. Tematem wiodącym Sympozjum jest szeroko
rozumiana elektryka, głownie z punktu widzenia zastosowań w przemyśle
wydobywczym. Specyfika tej gałęzi przemysłu stawia przed projektantami,
konstruktorami i eksploatatorami bardzo wysokie wymagania. Odnosi się to
także do urządzeń i aparatury elektrycznej pracujących w trudnych warunkach
środowiskowych i geologicznych. Tegoroczne Sympozjum SEMAG-2017
zatytułowane „Automatyka i Elektrotechnika w Przemyśle Wydobywczym”
odbędzie się w dniach 29-31 maja. Obrady odbywać się będą w Mysłakowicach
k. Jeleniej Góry.